June 25, 2024, 6:48 pm

Khẳng định giá trị của Mỹ thuật, Nhiếp ảnh

Để phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm đang có hiệu lực; cập nhật những nội dung mới sửa đổi, bổ sung tới công chức thực hiện nhiệm vụ tại các Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1319/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức tập huấn mỹ thuật, nhiếp ảnh tại 3 miền Bắc, Trung, Nam, nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho công chức thực thi nhiệm vụ tại các địa phương.

Đồng thời, qua đó đánh giá tình hình quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương; công tác phát triển sự nghiệp về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; những phát sinh và bài học kinh nghiệm thực tế trong quá trình quản lý; từ đó tổng kết, đề xuất, kiến nghị, phương hướng trong thời gian tới.

Theo đó, dự khóa tập huấn gồm có các đại biểu là lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố; Lãnh đạo phòng và chuyên viên phòng nghiệp vụ văn hóa thuộc Sở Văn hóa và Thể thao/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chương trình tập huấn bao gồm các nội dung: Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm và các văn bản pháp luật khác có liên quan; Triển khai văn bản quy phạm pháp luật, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật; Tăng cường năng lực phản ứng chính sách và nghiên cứu hoàn thiện thể chế lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm.

Theo kế hoạch, chương trình tập huấn được tổ chức tại 3 miền (mỗi nơi 02 ngày): Khu vực miền Bắc, chương trình tập huấn diễn ra tại thành phố Hải Phòng (tháng 5/2024); Khu vực miền Trung, lớp tập huấn được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng (tháng 6/2024); Khu vực miền Nam, lớp tập huấn được tổ chức thành phố Cần Thơ (tháng 7/2024).

QH


Có thể bạn quan tâm