March 2, 2024, 8:17 pm

Công bố Hội đồng thẩm định và phân loại phim nhiệm kỳ 2023-2025

Cục Điện ảnh đã công bố các Hội đồng thẩm định và phân loại phim nhiệm kỳ 2023-2025.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông và Hội đồng thẩm định và phân loại phim truyện, phim kết hợp nhiều loại hình nhiệm kỳ 2023-2025

Các Quyết định công bố thành lập các Hội đồng gồm: Quyết định thành lập Hội đồng Trung ương thẩm định kịch bản phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình sử dụng ngân sách nhà nước; Hội đồng thẩm định và phân loại phim truyện, phim kết hợp nhiều loại hình; Hội đồng thẩm định và phân loại phim tài liệu, phim khoa học và phim hoạt hình; Hội đồng thẩm định Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2025.

Theo đó, Hội đồng thẩm định và phân loại phim truyện, phim kết hợp nhiều loại hình nhiệm kỳ 2023-2025 được thành lập theo Quyết định số 1167/QĐ-BVHTTDL ngày 5.5.2023 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, gồm 11 thành viên, GS.TS Trần Thanh Hiệp là Chủ tịch Hội đồng.

Các thành viên còn lại của Hội đồng gồm: Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Nguyễn Thị Thu Hà; Phó Vụ trưởng Vụ Văn hoá- Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; Đạo diễn, Trưởng phòng Nghệ thuật Cục Điện ảnh Trần Trung Dũng; nhà văn Phạm Thị Phong Điệp; Trưởng Phòng Phổ biến phim Cục Điện ảnh Lê Thị Thu Hà; nhà biên kịch, nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ; nguyên Trưởng phòng Phổ biến Phim, Cục Điện ảnh Khuất Duy Tân; Q. Giám đốc TTCP quốc gia Vũ Đức Tùng; nhà báo Trần Việt Văn; NSND, đạo diễn Trịnh Lê Văn.

Các Hội đồng được công bố còn lại gồm: Hội đồng thẩm định và phân loại phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình nhiệm kỳ 2023-2025 gồm 9 thành viên, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, NSND, Đạo diễn phim tài liệu Lê Hồng Chương là Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng Trung ương thẩm định và tuyển chọn kịch bản phim truyện nhiệm kỳ 2023-2025 gồm 9 thành viên, Cục trưởng Vi Kiến Thành là Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng Trung ương thẩm định và tuyển chọn kịch bản phim tài liệu, phim khoa học nhiệm kỳ 2023-2025 gồm 7 thành viên, Cục trưởng Vi Kiến Thành là Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng Trung ương thẩm định và tuyển chọn kịch bản phim hoạt hình nhiệm kỳ 2023-2025 gồm 7 thành viên, Cục trưởng Vi Kiến Thành là Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng thẩm định Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2025 gồm 10 thành viên; Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Lý Phương Dung là Chủ tịch Hội đồng.

Như vậy, với việc công bố các Hội đồng nói trên cho thấy những nỗ lực của Cục Điện ảnh trong triển khai Luật Điện ảnh mới. Đồng thời, đây là Hội đồng mới đầu tiên nên sự kỳ vọng của Cục Điện ảnh nói chung từng cá nhân những người làm trong lĩnh vực điện ảnh nói riêng vào các thành viên Hội đồng là không tránh khỏi. Tất cả đang dõi theo Hội đồng trong nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao cũng như thúc đẩy điện ảnh phát triển.

QH


Có thể bạn quan tâm