May 26, 2024, 12:24 am

Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Báo Văn nghệ ra số đầu tiên

Bắc Nam thống nhất, Văn nghệ giải phóng sáp nhập Văn nghệ

Những năm 1970 chứng kiến nhiều biến động lớn của lịch sử đất nước. Hiệp định Paris về chấm dứt chiế ...

Kỷ niệm về một tờ báo

Cuộc chiến tranh đi qua... Thế là xong! ...

Kỷ niệm về một tờ báo

Tờ Văn nghệ (Hội nhà văn Việt Nam) có ba mươi lăm tuổi, thì tôi có hai mươi năm kỷ niệm với nó. ...

Tuần báo Văn nghệ, những năm kháng chiến “Chống Mỹ cứu nước”

Sau khi hợp nhất tạp chí Văn nghệ (1957-1963) của Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam với tuần ...

Về nguồn: Những chuyến đi đầy ý nghĩa

Nằm trong chuỗi hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày báo Văn nghệ ra số báo đầu tiê ...

Văn nghệ, những chặng đường 1957 - 1963: Tuần báo Văn, Tạp chí Văn nghệ, Tuần báo Văn học đan xen tiếp nối

Ngày 20/2/1957, Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ hai khai mạc và tiếp diễn trong 8 ngày. Đại hội đ ...

Trong sự đùm bọc yêu thương…

Năm 1979, lúc ấy Bế Kiến Quốc đang công tác tại Tuần báo Văn nghệ, còn tôi đang theo học lớp sau đại ...

105 số báo Văn nghệ trong hai năm đầu tại Hà Nội, 1954-1956

Sau đình chiến theo hiệp định Geneva 1954, chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giành được quyền qu ...

Biết bao nhiêu tình!

...Nhắc vài chuyện cũ để thấy Văn nghệ luôn ưu tiên cho những bài viết về các “điểm nóng” của đ ...

Trong tấm gương thể loại

Các cuộc thi sáng tác văn học nói chung và thi truyện ngắn nói riêng vốn là một trong nhiều hoạt độn ...

Mười năm hương lửa…

Ấy là cái đận tôi và Trần Huy Quang cùng nhau làm trang văn xuôi, báo Văn Nghệ. Mười năm ấy (1987-19 ...

Nhà văn Nguyên Ngọc

Nhà văn Nguyên Ngọc tên thật là Nguyễn Văn Báu sinh ngày 5.9.1932 quê ở xã Bình Triều, huyện Thăng B ...