June 25, 2024, 6:36 pm

Bình chọn 50 tác phẩm Văn học - nghệ thuật đặc sắc, biểu diễn trong chương trình "Những bản hùng ca đất nước"

Chiều ngày 15/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Lễ phát động bình chọn 50 tác phẩm văn học và nghệ thuật biểu diễn Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975- 30/4/2025). Lễ phát động sẽ diễn ra tối 18/5/2024 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Theo đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) đã tham mưu Quyết định số 943/QĐ- BVHTTDL ngày 9/4/2024 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc ban hành Kế hoạch Phát động bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975- 30/4/2025) với chủ đề "Những bản hùng ca đất nước".

Để chuẩn bị cho lễ bình chọn, Cục NTBD cũng đã phối hợp với 4 Hội chuyên ngành văn học nghệ thuật Trung ương tham mưu ban hành Quy chế bình chọn 50 tác phẩm, hiện đã trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.  Đồng thời, Cục đã hoàn thiện Chương trình Lễ phát động, dự thảo kịch bản lời dẫn của MC,  phối hợp với Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam xây dựng chương trình nghệ thuật tại Lễ phát động; Phối hợp với Nhà hát Lớn chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, âm thanh, ánh sáng, màn hình led, công tác tuyên truyền...

Ngoài ra, Cục đã xây dựng thành công 2 phóng sự nhằm nhìn lại 50 năm nền văn học nghệ thuật sau ngày đất nước thống nhất, trong đó, 01 phóng sự phát sóng trên truyền hình để tuyên truyền, 01 phóng sự sẽ phát tại buổi lễ phát động. Tính đến thời điểm hiện tại, công tác  xây dựng phương án trang trí, bộ nhận diện, clip giới thiệu Quy chế bình chọn... cũng đã được hoàn thiện.

Lễ tổng duyệt chương trình sẽ diễn ra sáng 18/5. Lễ phát động cũng sẽ diễn ra vào buổi tối cùng ngày trên tinh thần cao nhất của cuộc bình chọn là tổng kết, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, những đóng góp quan trọng của văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đồng thời tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về văn hóa, văn nghệ. Đồng thời, cổ vũ, động viên, phát huy tài năng, tâm huyết của đội ngũ văn nghệ sĩ người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, góp phần xây dựng nền văn học, nghệ thuật Việt Nam đa dạng, phong phú, tôn vinh được ý nghĩa, giá trị, những đóng góp của văn học và nghệ thuật biểu diễn trong nền văn hóa của dân tộc.

QH

 


Có thể bạn quan tâm