June 26, 2024, 4:38 am

Bạn đọc tham gia đề cử "Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 7 "

Để kịp thời phát hiện và tôn vinh những cuốn sách, bộ sách có giá trị nổi bật, Hội Xuất bản Việt Nam đã mở rộng đối tượng đề của sách hay. Theo đó, Hội Xuất bản mời bạn đọc cả nước tham gia đề cử.

Cụ thể, khác với  những mùa giải trước, đối tượng đề cử sách tham gia giải thưởng là Cục Xuất bản, In và Phát hành; nhà xuất bản; đối tác liên kết; Hội Xuất bản Việt Nam và viện nghiên cứu. Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 7 - 2024 có sự mở rộng đối tượng đề cử. Theo Ban tổ chức, để kịp thời phát hiện và tôn vinh những cuốn sách, bộ sách có giá trị nổi bật về nội dung tư tưởng, tri thức, thẩm mỹ, có tác động mạnh mẽ đến cộng đồng hoặc đóng góp sâu rộng về chuyên môn, ở mùa giải năm 2024 này, Hội Xuất bản Việt Nam mời bạn đọc cả nước tham gia đề cử sách dự giải.

Sách được đề cử Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 7 - 2024 phải là sách viết bằng tiếng Việt, sách dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và sách chuyển ngữ Hán - Nôm hoặc từ tiếng dân tộc ít người sang tiếng Việt. Sách được lựa chọn xét giải phải bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật về xuất bản, sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật có liên quan.

BTC cũng lưu ý, sách đề cử là sách được xuất bản bằng tiếng Việt và đã được Cục Xuất bản, In và Phát hành xác nhận nộp lưu chiểu trong khoảng thời gian từ ngày 1/11/2022 đến ngày 31/10/2023. Đối với bộ sách nhiều tập có nội dung liên tục và kết nối với nhau chỉ được tham dự xét giải khi đã xuất bản trọn bộ, trong đó, tập cuối của bộ sách nộp lưu chiểu đến ngày 31/10/2023; cả bộ sách được tính là một tên sách. Đối với bộ sách xuất bản theo chủ đề, các tập có nội dung độc lập, hoàn chỉnh thì mỗi tập được tính là một tên sách riêng biệt, được tham gia xét giải.

Sách dự xét giải bao gồm sách in truyền thống và sách điện tử được xuất bản lần đầu hoặc tái bản (chưa được xét giải), thuộc các thể loại: Sách chính trị, kinh tế; sách khoa học tự nhiên và công nghệ; sách khoa học xã hội và nhân văn; sách văn hóa, văn học và nghệ thuật; sách thiếu nhi...được trình bày, minh họa đẹp, kỹ thuật in đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, không có sai sót về hình thức trình bày sách.

Giải thưởng sách quốc gia, không xét những tác phẩm, công trình đã được Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước; sách giáo khoa, sách tham khảo cho học sinh.

Bạn đọc tiến hành đề cử bằng cách điền thông tin người đề cử; thông tin sách đề cử gồm đầy đủ tên sách, tên tác giả (dịch giả), tên nhà xuất bản, thời gian xuất bản, tóm tắt nội dung sách và đánh giá về cuốn sách (không quá 150 từ). Việc đề cử thực hiện và gửi trực tiếp trên trang thông tin điện tử của Hội Xuất bản Việt Nam./.

Anh Thư

   

Có thể bạn quan tâm