June 26, 2024, 4:56 am

15 quốc gia trên thế giới tham dự Hội nghị quốc tế về thực thi bản quyền trên môi trường số

 

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định 1455/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị quốc tế về thực thi bản quyền trên môi trường số.

Cụ thể, theo Quyết định, Bộ giao Cục Bản quyền tác giả phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc tổ chức Hội nghị quốc tế về thực thi bản quyền trên môi trường số tại Hà Nội. Thời gian tổ chức hội nghị từ ngày 17 đến ngày 21/6/2024 tại Hà Nội.

Theo đó, hội nghị có nội dung về cập nhật tình hình bảo hộ và thực thi về bản quyền, đặc biệt trên môi trường số; chia sẻ các xu hướng xây dựng chính sách, thách thức trước những xâm phạm về quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số, trao đổi và triển khai chương trình hợp tác trong hoạt động quản lý và thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số trong tương lai.

BC cho biết, Hội nghị sẽ đón tiếp đại biểu đại diện đến từ  15 quốc gia trên thế giới (khu vực Đông Nam Á, khu vực Châu Phi, khu vực Ả Rập, khu vực Châu Mỹ - Latin) và các chuyên gia quốc tế bao gồm:  Đại biểu quốc tế: 28 người (gồm 02 đại biểu từ các cơ quan quản lý, thực thi quyền tác giả, quyền liên quan). Chuyên gia quốc tế: 8 người.  Đại biểu WIPO: 02 người. Đại biểu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc: 02 người. Đại biểu Văn phòng đại diện Cơ quan bảo vệ Bản quyền Hàn Quốc tại Việt Nam (KOPA): 05 người.  Đại diện các cơ quan, chuyên gia Việt Nam: 25 người. Ngoài ra, bên lề Hội nghị còn có chương trình quảng bá, tham quan địa điểm văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

Minh Nguyệt theo Bộ VNTT&DL

 


Có thể bạn quan tâm