November 27, 2022, 10:41 pm

Văn học đương đại mở rộng biên độ

Tại hội thảo mới đây, nhà văn Mai Nam Thắng chia sẻ ông rất ấn tượng về 3 nhà văn của văn xuôi đương đại gồm Bảo Ninh, Nguyễn Bình Phương và Trần Chiến, lặng lẽ, thâm trầm, tất cả thể hiện bằng các tác phẩm. “Tiểu thuyết của họ có tư tưởng rất lớn, trong những trang viết mới có hướng của truyền thống, có hiện thực và cả hư ảo”.

.panama_ads_iframe { border: 0px; width: 100%; height: 280px; overflow: hidden; }

Có thể bạn quan tâm