February 5, 2023, 5:06 am

Tổ chức Tuần lễ "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam 2022"

 

Tuần lễ "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam 2022" sẽ được tổ chức tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam từ ngày 18 đến 23/11 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

 

Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2022 bao gồm 5 hoạt động chính, trong đó điểm nhấn là Chương trình nghệ thuật khai mạc . Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Đây cũng là các hoạt động chào mừng Ngày truyền thống - Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) và Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11). Thông qua đó tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững đất nước. Tuần lễ  "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam 2022"do MTTQ Việt Nam và Bộ VHTTDL phối hợp tổ chức

Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2022 bao gồm 5 hoạt động chính, trong đó điểm nhấn là Chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam"; Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I, năm 2022 và tổ chức giải vô địch Anh tài Vật dân tộc quốc gia năm 2022.

Ngoài ra, còn có các hoạt động như tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam và tái hiện những lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc (Tái hiện Lễ kết nghĩa mẹ con của dân tộc Ê Đê tỉnh Đắk Lắk; Giới thiệu Nghệ thuật Bài chòi và Lễ hội cầu ngư của tỉnh Phú Yên; Giới thiệu sắc màu văn hóa của đồng bào Chăm tỉnh An Giang và hoạt động của cộng đồng các dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam).

Năm nay, các hoạt động mà Bộ VHTTDL tổ chức trong Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam đều hết sức ý nghĩa, trong đó điểm nhấn sẽ là đêm khai mạc đang gấp rút được xây dựng kịch bản trên tinh thần thiết thực, ý nghĩa nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc cũng như tái hiện, giới thiệu các hoạt động của đồng bào dân tộc tại "ngôi nhà chung" của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam đến với du khách trong nước và quốc tế.

MH


Có thể bạn quan tâm