April 17, 2024, 6:20 am

Thư của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Báo Văn nghệ ra số báo đầu tiên

 


 

Hà Nội ngày 24/10/2023

 

Các đồng chí thân mến!

 

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập báo Văn nghệ - Cơ quan của Hội Nhà văn Việt Nam và báo ra số đầu tiên, tôi thân ái gửi tới Ban biên tập cùng toàn thể các thế hệ nhà văn, nhà thơ, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên và người lao động của báo lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Suốt 75 năm xây dựng và phát triển, kể từ ngày ra số đầu tiên đến nay, làm theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”, vượt qua bao gian khổ, ác liệt của các cuộc chiến tranh và những khó khăn, thách thức của công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, Báo Văn nghệ đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu, trưởng thành về mọi mặt, với nhiều ấn phẩm có chất lượng, nhiều cây bút có tên tuổi được bạn đọc quý mến. Báo Văn nghệ là một trong những địa chỉ tiêu biểu của nền báo chí cách mạng nước nhà luôn luôn đồng hành cùng những chặng đường vẻ vang của Đảng, của dân tộc, góp phần cùng các cơ quan báo chí trong nước hoàn thành tốt trọng trách của báo chí cách mạng Việt Nam. Trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang, báo Văn nghệ không chỉ mang những thành tựu sáng tạo của các nhà văn, nhà thơ, các nghệ sĩ đến với Nhân dân, mà còn là diễn đàn trao đổi học thuật, đưa đường lối văn nghệ của Đảng đến với các nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ; đồng thời là cầu nối để giới văn nghệ đóng góp ý kiến, thể hiện sự sáng tạo, tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển văn hoá dân tộc, cũng như đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhân dân, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, chấn hưng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Với những cố gắng, nỗ lực, thành tích đặc biệt xuất sắc của các thế hệ nhà thơ, nhà văn, người làm báo Văn nghệ trong 75 năm qua, báo Văn nghệ đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Nhân dịp này, tôi xin thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương và chúc mừng những thành tích rất đỗi tự hào của những người làm báo Văn nghệ: đồng thời bảy tỏ sự cảm ơn chân thành tới các văn nghệ sĩ tiền bối, các nhà văn, nhà thơ, nhà báo và đông đảo đội ngũ cộng tác viên, những người đã đóng góp sức lực, trí tuệ và tài năng để làm nên truyền thống tốt đẹp, rất đáng tự hào của tờ báo Văn nghệ, góp phần xây dựng nền văn hoá cách mạng Việt Nam ngày càng phát triển.

Sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước của Nhân dân ta đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen. Nhiệm vụ xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực con người Việt Nam trong giai đoạn sắp tới đạng đặt ra nhiều vấn đề mới và phức tạp, đòi hỏi sự sáng tạo và nỗ lực rất lớn, sự đóng góp tích cực của toàn Đảng, toàn dân, trong đó có vai trò rất quan trọng của giới trí thức, văn nghệ sĩ nước nhà và những người làm báo Văn nghệ. Tôi tin tưởng và mong rằng, dưới ánh sáng của các nghị quyết của Đảng về xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nhất định những người làm báo Văn nghệ cùng với đội ngũ cộng tác viên hùng hậu của mình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm qua, đoàn kết, ra sức học tập, rèn luyện, không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ để có nhiều hơn nữa những tác phẩm báo chí có giá trị cao, xứng đáng là một trong những cơ quan báo chí trên mặt trận văn hoá, tư tưởng, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta.

 

Chào thân ái. 

Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương

Đảng Cộng sản Việt Nam


Có thể bạn quan tâm