April 17, 2024, 6:44 am

Thơ Vũ Xuân Hoát

Thế hệ tôi

 

Những bài ca mê tưởng thế hệ tôi

Tự biên diễn tuổi rừng sâu váng nhịp

 

Sương hí chởm gió ngựa chồm vỡ dốc

Gõ dồn canh xao sảng dựng tóc quờ

 

Tiếng vỏ đạn vãi nòng khuya lạnh toé

Chỉ biết còn nhau...ngã sập đá nhoè

 

Chữ mực tím dở chừng thư gửi Mẹ

Chuyện cũ lý tình kể lặng chớp nheo

 

Đông trở gót nhiễu vườn đom đóm nhập

Phải bóng bạn về lẫn cảm giọng quê...

 

 

Ngã sông    

 

Nổi vênh những khóm lục bình

Ngã sông độn thổ tím hình bậc thang

Lở bồi lẫn khúc dạt ngang

Bến xưa vỡ ngược mảnh làng phù sa

 

Cỏ thề bãi khuất gọi ta

Cấu trăng ngọt giỡn xẻ tà áo nâu

Khoả dòng cãi lệch sóng sâu

Mải đi...lớp bạc choãi ngầu biệt hơi

 

Trở về...sợi đã trắng bơi

Chỗ viên sỏi ném nguệch trời thia lia

Hỏi còn lõm xoáy giật chia

Nữa em lối chảy ngoặt lìa...lẻ không

 

 

Khuyết hạ

 

Quá thể trời

những giọt mưa khuyết hạ

 

Khập khễnh leo

khàn cổ bíu trơn ngày

 

Nghe dốc đỉnh

cãi ngoắt mùa ăn vạ

 

Dòng chữ thi

ký thoả dựng rừng xoay...

 

 

Mừng ta

 

Cây bói quả

mừng ta chăm bẵm nụ

 

Hớn hở mùa

lặng rẽ lá nhặt sâu

 

Nắng chảy nhựa

lũ ve khàn giọng lú

 

Gẫy giòn trưa

phố nghiêng ngả cuộng mầu

 

Xanh nõn ngọn

tưới rượi vòm khom bóng

 

Cần mẫn ong

về nở nhuỵ cánh hương...

Nguồn Văn nghệ số 3/2024


Có thể bạn quan tâm