May 24, 2024, 2:32 pm

Thơ Huỳnh Văn Quốc

Nhà sư bái lạy hành trình

 

Xa muôn dặm một con đường

Tìm đâu chốn Phật mười phương hiển bày

Khoan thai trải những lạy này

Mồ hôi nhỏ thấm bụi bay trên đường

Bao giờ cho đến Tây phương?

Bàn chân chai sạn nhiễu nhương hành trình

Lưng còng tiếng kệ câu kinh

Trải xanh muôn kiếp nhân sinh vắn dài

Lạy quá khứ, lạy tương lai

Phút giây hiện tại, trong ngoài lạy nhau.

 

 

Rễ của cây

 

Cây cam mẹ trồng

Lá xoăn, cành khẳng

đất cằn bạc màu nắng dội

nước gàu chỉ đủ cầm hơi

 

Những năm mẹ bệnh

Cam chợ như sâm đắt đỏ

Cầm hơi đắng miệng bao ngày

 

Điện về nông thôn từ bấy

Giếng khoan mạch nước nuôi vườn

Rau xanh, bưởi, cam… cùng lớn

Bao mùa trái mọng đầy cây

 

Quả cam đầu mùa dâng mẹ

Chỉ còn hương khói xa xôi

Con như rễ cam từ bấy

Cắm vào hiu hắt mà tươi…

Nguồn Văn nghệ số 9/2024


Có thể bạn quan tâm