June 26, 2024, 4:09 am

Tập huấn tuyên truyền Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Sáng ngày 15/11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực thực hiện chương trình giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025”.

 

Bà Nguyễn Minh Hằng – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các chuyên đề: Một số chính sách hỗ trợ tiếp cận thông tin đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 Chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước Việt Nam về dân tộc, miền núi. Kết thúc Hội nghị các đại biểu được nghe về Kỹ năng viết bài, thông tin tuyên truyền về vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

Qua Hội nghị, được biết, kết quả điều tra 53 dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2019 tại 54 tỉnh, 503 huyện, 5.468 xã có 14.119.256 người DTTS với 3.350.756 hộ DTTS chiếm 14,7% dân số cả nước (Số liệu tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tính trên 63 tỉnh, thành phố có 14.142.720 người DTTS với 3.612.331 hộ DTTS); Trong đó có 6 dân tộc trên 1 triệu người (Tày, Thái, Mường, Khmer, Nùng và Mông); 14 dân tộc dưới 10.000 người, trong đó có 5 dân tộc có dân số dưới 1.000 người (Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu).

Đến nay, 100% huyện có đường đến trung tâm huyện; 98,4% xã có đường ô tô đến trung tâm xã (năm 2008: 96%); 100% xã được tiếp cận với điện lưới quốc gia; tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng điện đạt 93,9% (năm 2008: trên 70%); 100% xã có trường tiểu học và trung học cơ sở, 99,7% xã có trường mầm non, mẫu giáo; 99,3 % xã có trạm y tế; gần 100% số xã có nhà văn hóa hoặc điểm bưu điện văn hóa...

Mặc dù Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách để phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, song khoảng cách chênh lệch mức sống giữa các dân tộc, các vùng, miền chưa được thu hẹp. Tỷ lệ DTTS chỉ chiếm 14,7% dân số cả nước, nhưng tỷ lệ hộ nghèo DTTS tính trên tổng số hộ nghèo cả nước còn cao, năm 2015 là 45,25%, năm 2016 là 48,22%, năm 2017 là 52,66% và năm 2018 là 55,27%, cao hơn 3 - 4 lần so với tỷ lệ dân số DTTS và có xu hướng tăng.

Năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo DTTS, chiếm tới 61,29% tổng số hộ nghèo cả nước; thu nhập bình quân đầu người của DTTS chỉ bằng 0,3 lần so với bình quân chung cả nước. Chênh lệch giàu - nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư ngày càng lớn. Đối tượng nghèo của Việt Nam đang diễn biến theo hướng tập trung vào DTTS. Chỉ tính riêng giai đoạn 2014 - 2017, số hộ nghèo là người DTTS mỗi năm tăng thêm 67 nghìn hộ. Đặc biệt là đối với một số nhóm DTTS tỷ lệ hộ nghèo rất cao như: Ơ Đu, Co, Khơ Mú, Xinh Mun, La Ha, Kháng, Mông và Xơ Đăng, cá biệt có những nhóm DTTS có tỷ lệ hộ nghèo rất cao.

Qua Hội nghị, các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương sẽ tiếp cận được nhiều hơn các thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, qua đó có được các kỹ năng để viết bài và tuyên truyền về công tác giảm nghèo bền vững một cách cụ thể, bài bản. Đồng thời, giúp cho các chính sách về giảm nghèo bền vững của Đảng và Nhà nước được cụ thể hoá đến tận những người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Việt Thắng


Có thể bạn quan tâm