Thử minh họa bản sắc dân tộc Việt Nam qua thơ

Hiếm ai nghi ngờ rằng, giữa các lãnh vực văn học - nghệ thuật, thơ là tấm gương soi tỏ nhất bộ mặt văn hóa dân tộc. Bởi Nàng thơ đã biết sử dụng rất hiệu quả và cực vi diệu phương tiện số 1 của văn hóa, đó là ngôn ngữ - cầu giao lưu con người với con người. Chẳng thế Octavio Paz (1914-1998), nhà thơ giải Nobel người Mexico, đã khẳng định: “Đặc điểm xương tủy của thơ là tính chất xã hội: Thơ tái thiết nền móng cho cuộc sống chung giữa con người”

Hơn bảy mươi năm đường văn Tô Hoài*

Lực lưỡng và liên tục trong sự nghiệp viết, cho đến tuổi 90, rồi ngoài 90… Vậy là trên đường văn hơn ...

Nhà văn quân đội và nhiệm vụ xây dựng đội ngũ trong tình hình mới

…Trong hai cuộc kháng chiến, chính binh chủng đặc biệt - binh chủng văn nghệ sĩ đã vào chiến trường, ...

Sức sống của văn học

Văn học không còn là lĩnh vực trung tâm của đời sống văn hóa mà đang có nguy cơ bị đẩy ra vị trí ngo ...

Quảng bá văn học chưa tương xứng với sự phát triển*

... Trong những năm qua, dù chúng ta có nhiều cố gắng để quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài như ...

Thơ trẻ trên mạng xã hội nhìn từ văn hóa đại chúng

...Mạng xã hội dung chứa và nuôi dưỡng cùng lúc thơ dân gian đương đại và thơ đại chúng. Cả hai đều ...

Vài gương mặt thơ sinh giữa lòng thế kỷ

Đó là những thi sĩ sinh ra từ 1950 đến 1959. Họ là một lực lượng đông đảo chừng 80 người. Họ bước lê ...

Thơ 1-2-3 đọc là ham và muốn cầm bút!

Thơ 1-2-3 khiến người đọc không có cảm giác nhàm bởi nghĩa của câu từ đều rất mới nhưng không dị biệ ...

Văn học về đề tài an ninh và một hướng tìm tòi

Trước cách mạng văn học về đề tài này đơn thuần chỉ là truyện trinh thám. Nhưng ngay cả ở thể truyện ...

Điều nhà văn trẻ cần nhất?

Đội ngũ người viết văn trẻ nước ta hiện nay nếu tính về số lượng thì không hề ít. Cứ nghĩ ở thời hậu ...

Kỷ niệm 200 năm ngày mất đại thi hào Nguyễn Du (1820-2020): Nguyễn Du và tầm cao mới sau hai thế kỷ

Trải qua bao biến động lịch sử, Truyện Kiều in sâu vào tâm thức người Việt như một áng văn chương gi ...

“Hiện trạng và tầm quan trọng của công việc biên dịch đối với sự phát triển toàn diện và hội nhập của Việt Nam”*

“Nhập siêu” trong xuất bản, ở một khía cạnh nào đó, có thể xem là mặt tích cực khi độc giả trong nướ ...

Covid-19 trong văn học dân gian hiện đại

Thuật ngữ “Văn học dân gian hiện đại” đã từng là vấn đề gây nhiều ý kiến tranh luận trong giới học t ...