December 4, 2023, 12:24 am

Lý luận phê bình

Nghĩ về thơ ta bây giờ

Thơ ta đã chọn lọc, tiếp thu những yếu tố tích cực hợp lý sáng tạo của các trào lưu tư tưởng nghệ th ...

Sự trở lại của đề tài lịch sử trên văn đàn Việt Nam hiện nay - nhìn từ phương diện văn hóa

“Ôn cố tri tân” như một động hướng tinh thần xã hội tích cực ...

Người Cố đô ở xứ Sương mù…

Trần Ngọc Trác (còn có bút danh là Trần Trọng Văn) sinh năm 1958 tại làng Trúc Lâm, xã Hương Long, h ...

Từ phi hư cấu, tìm hiểu một cách nhìn về chiến tranh của người viết trẻ

Thời gian gần đây, không chỉ là sách phi hư cấu nói chung đang rất được quan tâm mà trong văn học, m ...

Một nhân cách, một tài năng có nhiều cống hiến

Nhà thơ, nhà văn hóa Dân tộc Nông Quốc Chấn sinh ngày 18/11/1923 tại Bản Nà Cọt, xã Châu Khê, Bằng Đ ...

Trương Tửu – Khởi điểm của những khởi điểm

Có thể nói, Trương Tửu là người đầu tiên vận dụng các lý thuyết phương Tây này vào nghiên cứu các tá ...

Hanoi Ad Hoc: Một quan điểm về thành phố – bảo tàng

Hanoi Ad Hoc, một dự án về sự phát triển của Hà Nội, được kể dưới góc nhìn thú vị của những người tr ...

Tự chủ văn chương và sứ mệnh tự do nhìn từ lí thuyết trường văn học

Những năm gần đây, cùng với sự hội nhập ngày càng sâu rộng của đất nước, lĩnh vực nghiên cứu văn học ...

Để người làm nghệ thuật bớt trăn trở về nhuận bút, thù lao

Vấn đề nhuận bút, thù lao cho biên kịch, đạo diễn… các sản phẩm nghệ thuật thực hiện từ vốn ngân sác ...

Hoạt động nghệ thuật biểu diễn: Từ chính sách đến thực tiễn*

Ngày 21-8-1997 là thời điểm lần đầu tiên Chính phủ ban hành văn bản chính thức về xã hội hóa (XHH) h ...

Lấp khoảng trống trong phê bình Văn học nghệ thuật

Tọa đàm khoa học "Đào tạo đội ngũ sáng tác và lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trong các t ...

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo tác phẩm hay

“Làm thế nào để sáng tạo được tác phẩm hay”? Đó là câu hỏi trăn trở của các văn nghệ sĩ trong Hội th ...