Văn chương về Covid

Xưa nay, mục đích quan trọng của văn học phản ánh hiện thực cuộc sống, ghi lại những chuyển biến của lịch sử, văn hóa bằng những hình tượng nghệ thuật.

Hồ Chí Minh và dự cảm hậu hiện đại

Nhiều cuộc cách mạng nghệ thuật bắt đầu một cách tình cờ, không phải bởi các lý thuyết gia được trọn ...

Số đỏ - Một bức tranh phong tục thuộc địa

Văn học Việt Nam từ chữ Hán thời kỳ đầu cho đến chữ Nôm, rồi văn học tiếng Việt hay còn gọi là chữ q ...

Văn xuôi chính luận của Hồ Chí Minh từ năm 1946 đến năm 1969

Từ ngày toàn quốc kháng chiến chống Pháp (19/12/1946) đến khi vĩnh biệt chúng ta để về với “thế giới ...

“Truyện trẻ con”: Đẹp, Xấu và sự hữu hình, vô hình của những cơn mơ

Dữ dội tuôn trào từ muôn vạn phía; Truyện trẻ con của A.S. Byatt là một áng văn hùng vĩ trải suốt mộ ...

Thơ trên Facebook

Thế giới lướt rất nhanh trên mạng ảo là câu thơ viết lúc sinh thời của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo tron ...

Nghĩ về “con người bản thể” và hệ giá trị xã hội hiện nay

...Một trong những nguyên nhân quan trọng của tình trạng xuống cấp về đạo đức trong xã hội hiện nay ...

Phê bình văn học trong mở đầu thế kỷ XXI - đôi nét phác thảo

...Không phải giới phê bình kém người tài. Không phải vì sáng tác kém hay, không có cái hay. Vẫn có, ...

Tản mạn về “văn học mạng”?

....Mạng internet ra đời đã “làm phẳng” thế giới về phương diện thông tin. Và cùng với sự phát triển ...

Thơ là cuộc tìm kiếm chính mình: Trường hợp Phạm Ðương

Không phải để trả lời câu hỏi chung nhất: anh là ai, theo niềm tin xưa cũ “văn là người”. Với cuộc s ...

Kỹ thuật hiện đại và tính dân tộc

Hình thức dân tộc trong văn học Trung Quốc thường nghĩa là gì? Đối với thơ, điều này tương đối rõ rà ...

Ðạo thơ hay dụng điển?

Chuyện đạo thơ ở nước ta nói riêng, đạo tác phẩm nghệ thuật, công trình nghiên cứu nói chung, từ trư ...

Văn chương: Ðạo và không đạo?

Những bức tường như số phận chúng ta, bài thơ sáng tác năm 2019 của Thanh Thảo (Viết&Đọc mùa Đông 20 ...