June 25, 2024, 7:31 pm

Đọc truyện cùng Văn nghệ

Những cánh hoa chờ nắng . Truyện ngắn của Nguyễn Luân

Thể hiện & hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập & xuất bản: Phạm Thị Hà ...

Chạy theo hướng núi Tà Bên. Truyện ngắn dự thi của Trần Nguyên Mỹ

Thể hiện & hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập& xuất bản: Phạm Thị Hà ...

Cỏ đuôi Chồn. Truyện ngắn dự thi của Hoàng Ngọc Điệp

Thể hiện&hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập & xuất bản: Phạm Thị Hà ...

Rừng thiêng Taza Liêng - Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Tam Mỹ

Thể hiện & hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập & xuất bản: Phạm Thị Hà ...

Cổng làng. Truyện ngắn dự thi của Triều La Vỹ

Thể hiện: Anh Thư; Đồ họa: Thùy Dương; Hậu kỳ: Hà Phương; Biên tập & xuát bản: Phạm Thị Hà ...

Cờ bay trong nỗi nhớ. Truyện ngắn của Khuất Quang Thụy

Thể hiện & hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập & xuất bản: Phạm Thị Hà ...

Sông chảy về đâu. Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Thị Như Hiền

Thể hiện: Anh Thư; Đồ họa: Thùy Dương.; Hậu kỳ: Hà Phương; Biên tập & xuất bản: Phạm Thị Hà ...

Cái bóng. Truyện ngắn dự thi của Lê Nhung

Thể hiện: Việt Thắng; Đồ họa: Thùy Dương; Hậu kỳ: Hà Phương; Biên tập và xuất bản: Phạm Thị Hà ...

Đội đầu ngang. Truyện ngắn dự thi của Mai Văn Tý

Thể hiện: Việt Thắng; Đồ họa: Thùy Dương; Hậu kỳ: Hà Phương; Biên tập và xuất bản: Phạm Thị Hà ...

Kho báu. Truyện ngắn dự thi của Đặng Chương Ngạn

Thể hiện & hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập và xuất bản: Phạm Thị Hà ...

Thủy cốt. Truyện ngắn dự thi của Phát Dương

Thể hiện: Anh Thư; Đồ họa; Thùy Dương; Hậu kỳ: Hà Phương; Biên tập xuất bản: Phạm Thị Hà ...

Tác phẩm còn lại. Truyện ngắn của Nguyễn Trường

Thể hiện: Việt Thắng; Đồ họa: Thùy Dương; Hậu kỳ: Hà Phương; Biên tập xuất bản: Phạm Thị Hà ...