December 7, 2022, 8:23 am

Ra mắt 238 bảo vật quốc gia trên lịch bloc 2023

 

Ngày 26-9, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ra mắt bộ lịch bloc năm 2023 với chủ đề “Bảo vật quốc gia”. Theo đó, lần lượt 238 bảo vật quốc gia được xếp hạng sẽ xuất hiện trên mỗi tờ lịch.

Cụ thể, bộ lịch “Bảo vật quốc gia” giống như một bức tranh, một tác phẩm nghệ thuật được hoàn chỉnh dần qua từng ngày, từng ngày. Mỗi tờ lịch như một nét vẽ và qua 365 tờ lịch người xem sẽ có được hình dung tổng thể bức tranh về lịch sử, nền chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước với những dấu mốc là 238 bảo vật quốc gia.

Vì vậy, mỗi tờ lịch đều có thể xem như một bức tranh với những hình ảnh, hoa văn họa tiết được các họa sĩ vẽ lại bằng tay trên nền ý tưởng của chính bảo vật được giới thiệu trong đó, thực sự là cả một sự đầu tư vô cùng công phu, cầu kỳ, tỉ mỉ. Đây cũng được đánh giá là việc làm có ý nghĩa nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII và Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 nhằm khai thác và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, tạo ra những sản phẩm công nghiệp văn hóa của người Việt Nam, cho người Việt Nam, vì người Việt Nam, nhằm khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Những bảo vật quốc gia được NXB lựa chọn thực sự đã phản ánh sinh động, đầy đủ những giá trị di sản cha ông để lại. Giúp hậu thế thêm hiểu, thêm yêu, và thêm quyết tâm gìn giữ văn hóa đất nước.

Được biết, bộ lịch bloc "Bảo vật quốc gia"  sẽ được đưa đi trưng bày và phát hành tại một số hội chợ sách lớn trên thế giới tại Mỹ, Đức... 

VK


Có thể bạn quan tâm