April 17, 2024, 6:20 am

Phát động sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng

 

Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức cuộc thi sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu nhằm tìm kiếm, tạo nguồn kịch bản sản xuất phim hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo đó, cuộc thi nhằm tuyển chọn các kịch bản phim truyện và phim tài liệu có giá trị nội dung tư tưởng sâu sắc, truyền tải được những thông điệp mang tính lịch sử, thời đại, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhân văn, hướng thiện; tạo nguồn kịch bản chất lượng cao đáp ứng nhiệm vụ chính trị để sản xuất phim vào kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng.  

Cụ thể, cuộc giành cho công dân Việt Nam, người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc hợp pháp tại Việt Nam, không giới hạn về độ tuổi, đều có thể tham gia cuộc thi.

Kịch bản dự thi phải là sáng tác mới, chưa tham dự các đợt tuyển chọn kịch bản để sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước; chưa đoạt giải tại bất kỳ cuộc thi sáng tác kịch bản nào trong nước, quốc tế và chưa được sản xuất phim. Kịch bản phim tài liệu bảo đảm để sản xuất phim có thời lượng từ 30 đến 45 phút. Kịch bản phim truyện bảo đảm để sản xuất phim có thời lượng từ 90 đến 120 phút.

Nội dung kịch bản dự thi về Đảng Cộng sản Việt Nam; sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng; công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; về những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng trong chặng đường 100 năm lịch sử vẻ vang của Đảng.

Các tác giả cũng có thể viết kịch bản phản ánh toàn diện, sinh động quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước; phản ánh sinh động các lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, những vấn đề mới của đất nước gắn với chủ trương, đường lối và sự lãnh đạo của Đảng; mối quan hệ gắn bó của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Nội dung kịch bản về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình; phòng, chống tham nhũng; bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa hoặc về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đều có thể tham dự.

Ban tổ chức nhận kịch bản dự thi từ ngày 1-2-2024 đến ngày 1-4-2024, tại Cục Điện ảnh (147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội), email sangtackichban.cda@gmail.com.

Vòng sơ khảo cuộc thi diễn ra từ ngày 15-4-2024 đến hết ngày 15-7-2024. Vòng chung khảo từ ngày 30-7-2024 đến hết ngày 30-8-2024. Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải được tổ chức vào tháng 9-2024.

Về giải thưởng cuộc thi, ở kịch bản phim truyện, có 1 giải Nhất (80 triệu đồng), 2 giải Nhì (mỗi giải 50 triệu đồng), 2 giải Ba (mỗi giải 30 triệu đồng). Ở kịch bản phim tài liệu, có 1 giải Nhất (40 triệu đồng), 2 giải Nhì (mỗi giải 30 triệu đồng), 2 giải Ba (mỗi giải 20 triệu đồng).

VK


Có thể bạn quan tâm