December 9, 2022, 12:48 pm

Những người sống mãi

Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc đã lùi xa 37 năm. Cuộc sống bươn trải đời thường trong nền kinh tế thị trường nhiều lúc con người ta cũng phải gác lại những câu chuyện đã qua… Nhưng câu chuyện về những con người đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc năm 1979 -1989 thì chúng ta không bao giờ được quên, bởi trong mỗi tấc đất biên cương ấy, họ đã hiến dâng xương máu, cả tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ, giữ gìn biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.


Có thể bạn quan tâm