December 9, 2022, 12:44 pm

NHỮNG NGƯỜI ANH EM TRONG LÒNG DÂN TỘC (1)

Trong 54 dân tộc anh em, họ là những người anh em nhỏ bé với số dân chưa đến 10.000 người. Cuộc sống khắc nghiệt nơi núi cao rừng thẳm đã đẩy họ đến bờ vực suy thoái giống nòi và điều kiện sống hết sức khó khăn, vất vả. Dưới sự quan tâm của Đảng và nhà nước, sự chung tay của cộng đồng, cuộc sống của họ đang ngày một tốt đẹp hơn. Dẫu nhỏ bé, nhưng những người anh em ấy cũng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những giá trị văn hoá bao đời được lưu giữ và phục dựng, dệt thêm gấm hoa cho bức tranh văn hoá đa sắc màu của đất nước. Họ mãi là một bộ phận không thể tách rời trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam…


Có thể bạn quan tâm