QUÀ TẶNG TƯƠNG LAI

Cuộc thi truyện ngắn 2015-2017 của Báo Văn nghệ nhằm mục đích tìm kiếm những tài năng mới nhằm tôn tạo nền truyện ngắn dân tộc đã có bề dày truyền thống. Không ngẫu nhiên khi những người làm sách Truyện ngắn tinh tuyển 60 năm Báo Văn nghệ tự tin viết “Có thể khẳng định rằng, trong một phạm vi nhất định, những thành tựu về sáng tác, đặc biệt ở thể loại truyện ngắn trên Văn nghệ cũng chính là phản ánh sự phát triển và thành tựu của nền văn học nước ta trong hơn nửa thế kỷ qua”.

Hội thảo Tác phẩm hay đích đến và giải pháp

“Tác phẩm hay đích đến và giải pháp” đó là chủ đề cuộc hội thảo do Liên chi hội Nhà văn các tỉnh phí ...

Trữ tình một sắc thơ kháng chiến

Một nhà thơ nổi tiếng đã nói “Dân tộc Việt Nam ai cũng là thi sĩ”. Từ nghìn xưa, trên đất nước ta, t ...

Phác họa tiến trình của tiểu thuyết lịch sử Việt Nam

Tiểu thuyết lịch sử đã xuất hiện từ lâu trong văn học Việt Nam. Cùng những thăng trầm, biến động của ...

Thơ ca giải phóng miền Nam - một hình thái đặc thù của thơ ca giai đoạn 1945-1975

Trong bức tranh toàn cảnh thơ ca giai đoạn 1945-1975, không thể không kể đến thơ ca giải phóng miền ...

Thêm một góc nhìn về văn xuôi Việt Nam hiện đại

Văn xuôi hiện đại Việt Nam là một chủ đề lớn, một đối tượng nghiên cứu lớn của khoa học văn học (lịc ...

Lưu Quang Vũ - “Thơ là bó đuốc đốt thiêu là bàn tay thắp lửa”

Là một hiện tượng đặc biệt của văn học Việt Nam sau năm 1975, Lưu Quang Vũ đã dự phần quan trọng vào ...

Văn học, nghệ thuật Việt Nam đương đại - những biến đổi và những ẩn số

Bài viết này dùng thuật ngữ “đương đại” với ý nghĩa là đời sống văn học, nghệ thuật Việt Nam đang di ...

Mấy ý kiến về chương trình lý luận văn học ở đại học và phổ thông

Lý luận văn học là một bộ môn quan trọng trong ngành Văn học. Ở bậc đại học, sinh viên được học môn ...

Một vài suy nghĩ về hiện thực đất nước và văn học nghệ thuật sau 1975

1. Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước kết thúc đã hơn bốn mươi năm. Một quãng thời gian có thể gọi l ...

Thu Bồn- "đánh đu cùng dâu bể"

Thu Bồn là nhà thơ hiện đại mà số phận đã phải trải qua nhiều thăng trầm đặc biệt. Tham gia chiến đấ ...

"Đã chót yêu thơ rồi... không bỏ được"

Tên Ninh, lót Ngọc, họ Lê. Lê Ngọc Ninh là họ tên thật cuộc đời. Ông lấy bút danh là... Ngọc Lê Ninh ...

Nhà văn và văn hóa dân tộc

Những năm đầu của thế kỷ XXI, chúng ta đang chứng kiến một trạng thái thời cuộc đầy bất ngờ. Đó là, ...