Văn học và văn học hiện thời qua một góc nhìn

Như con người, thể trạng văn học cũng chập chờn lúc thăng, khi giáng, lúc khỏe, khi yếu. Thời điểm này, sự tĩnh lặng của văn học gây cảm giác lấp lửng, nửa như nó muốn xa lánh đời sống, lại nửa như nó bị đời sống xa lánh. Như vậy văn học đang đối diện với những vấn đề của mình. Nhìn nhận dưới đây chỉ là ở một, hai khía cạnh nhận thức chủ quan trong tư cách một người viết, cùng với giấc mơ trong tư cách một độc giả.

Văn chương tinh hoa và văn chương đại chúng

Trong điều kiện bình thường của đất nước, văn chương phân hóa thành hai bộ phận chủ yếu: Tinh hoa và ...

Hình ảnh người chiến sĩ trong văn xuôi tranh đấu Nam Bộ 1945 - 1950

Ra đời trong thời chiến, văn xuôi Nam Bộ giai đoạn 1945-1950 không thiếu những hình tượng nhân vật t ...

“Nhìn lại quá trình xã hội hoá các hoạt động văn học, nghệ thuật ở Việt Nam từ khi ban hành chủ trương đến nay”

“Nhìn lại quá trình xã hội hoá các hoạt động văn học, nghệ thuật ở Việt Nam từ khi ban hành chủ trươ ...

Tính nhân dân-phẩm chất đầu tiên của tác phẩm văn học nghệ thuật

Tính nhân dân là mối liên hệ mật thiết giữa sáng tác nghệ thuật ưu tú với thị hiếu thẩm mỹ, tư tưởng ...

Hai phương diện đặc sắc trong chân dung nhà Nho- Kẻ sĩ, và vị hưu quan Nguyễn công Trứ

Đó là tài và tình - hai phẩm chất, hai phương diện làm nên đặc trưng của nhà Nho Uy Viễn; và xét rộn ...

Thơ có thể làm ta đổi thay ý nghĩ

Có những ý thơ, những bài thơ của các nhà thơ - nhất là những nhà thơ nổi tiếng - làm cho ta phải th ...

Những chuyển động đa chiều trong đời sống văn học Việt Nam đương đại

Sau 1986, đời sống văn học Việt Nam có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Sự giao lưu kinh tế, văn hóa, sự b ...

NHỮNG TỐ CHẤT TƯƠNG ĐỐI BỀN VỮNG TRONG NGHIÊN CỨU - PHÊ BÌNH VĂN NGHỆ

Mọi tính toán khoa học đều mang tính tương đối. Tương đối luận của A. Einstein sở dĩ có giá trị tron ...

Nghệ thuật thơ và những thuộc tính sáng tạo bền vững

Từ nhiều thập kỷ nay, khi nghiên cứu nghệ thuật, người ta thường chú ý đến những cặp phạm trù chi ph ...

Giai đoạn thứ hai của văn học Việt Nam viết về chiến tranh

Đây là một đề tài lớn, xuyên suốt trong lịch sử văn học Việt Nam từ hàng ngàn năm nay. Trong phạm vi ...

Tài năng là điều tiên quyết để có tác phẩm hay *

Lâu nay vẫn xuất hiện đâu đó cụm từ : Văn học chưa có các tác phẩm ngang tầm với thời đại. Văn học n ...

Nguyên mẫu ngoài đời và nhân vật trong truyện

Một tổng hòa tài tình trong vô thức của sáng tạo đã xuất hiện. Nhà văn viết bằng toàn bộ vốn sống tr ...