Văn học và văn học hiện thời qua một góc nhìn

Như con người, thể trạng văn học cũng chập chờn lúc thăng, khi giáng, lúc khỏe, khi yếu. Thời điểm này, sự tĩnh lặng của văn học gây cảm giác lấp lửng, nửa như nó muốn xa lánh đời sống, lại nửa như nó bị đời sống xa lánh. Như vậy văn học đang đối diện với những vấn đề của mình. Nhìn nhận dưới đây chỉ là ở một, hai khía cạnh nhận thức chủ quan trong tư cách một người viết, cùng với giấc mơ trong tư cách một độc giả.

Sống ở phố, viết về phố, vài nét về văn chương đô thị

“Sống ở phố, viết về phố”. Thiển nghĩ, đó là cách nói giản dị hóa, nhẹ nhàng hóa để hướng tới một mệ ...

Ba giai đoạn trữ tình trong thơ Lê Trí Viễn

Đã có nhiều công trình nghiên cứu về Giáo sư Nhà giáo Nhân dân Lê Trí Viễn, các tác giả đều có chung ...

Cái dễ, cái khó và cái không thể

Tháng 9 năm 2018, Nhà xuất bản Đại học Vân Nam (Côn Minh-Trung Quốc) đã xuất bản và phát hành tập th ...

Đi theo những con đường của sách

Chuyển động được gọi như một tiến trình quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới vẫn tiếp tục suốt nhữn ...

Đèn thương nhớ ai ...

Lịch sử thi ca Việt Nam nếu gọi thế kỷ thứ 18 như là thời kỳ biến đổi rực rỡ của văn chương Hán Nôm ...

Đào hoa thi

Hoa đào, xưa nay vẫn được xem như là biểu tượng của mùa xuân, chẳng những ở sắc hương đặc biệt, mà c ...

XÃ HỘI HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT - NHÌN LẠI VÀ HƯỚNG TỚI

Từ 1986 trở về trước, cũng như các lĩnh vực khác của đời sống kinh tế xã hội, sự nghiệp văn hóa nói ...

Phim chuyển thể từ tác phẩm văn học: tìm tiếng nói chung giữa điện ảnh và tác phẩm văn học

Trong quá trình phát triển, điện ảnh kế thừa văn học như một kho tàng nguyên liệu và chủ đề. Để đối ...

Văn chương tinh hoa và văn chương đại chúng

Trong điều kiện bình thường của đất nước, văn chương phân hóa thành hai bộ phận chủ yếu: Tinh hoa và ...

Hình ảnh người chiến sĩ trong văn xuôi tranh đấu Nam Bộ 1945 - 1950

Ra đời trong thời chiến, văn xuôi Nam Bộ giai đoạn 1945-1950 không thiếu những hình tượng nhân vật t ...

“Nhìn lại quá trình xã hội hoá các hoạt động văn học, nghệ thuật ở Việt Nam từ khi ban hành chủ trương đến nay”

“Nhìn lại quá trình xã hội hoá các hoạt động văn học, nghệ thuật ở Việt Nam từ khi ban hành chủ trươ ...

Tính nhân dân-phẩm chất đầu tiên của tác phẩm văn học nghệ thuật

Tính nhân dân là mối liên hệ mật thiết giữa sáng tác nghệ thuật ưu tú với thị hiếu thẩm mỹ, tư tưởng ...