March 28, 2023, 3:29 am

Lý luận phê bình

Thời đại của truyện cổ tích

Những truyện cổ tích của Andersen là sợi dây đan thành thế giới tuổi thơ, thế nhưng khi nhìn ở góc đ ...

80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam

Gần hai năm sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc diễn ra vào tháng 11/ 2021, loạt sự kiện kỷ niệm 80 năm ...

Thời đại của truyện cổ tích

Những truyện cổ tích của Andersen là sợi dây đan thành thế giới tuổi thơ, thế nhưng khi nhìn ở góc đ ...

Những vần thơ vượt qua ranh giới

Thơ buổi sáng là thi tập đầu tiên của Nguyễn Đức Tùng xuất bản tại Việt Nam (Nxb. Hội Nhà văn, 2023) ...

Viết về chiến tranh

Trên phương diện đề tài, chủ đề, cảm hứng…, văn học viết về chiến tranh cách mạng là một bộ phận lớn ...

Những bài thơ viết về Bác của Nguyễn Xuân Sanh

Cũng như phần lớn các nhà thơ trong phong trào Thơ mới khi “cách mạng bùng lên, rồi kháng chiến trườ ...

Người văn bạn của dòng sông

Khi bình truyện ngắn Khói tàn trên tháp cho chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Phát ...

Một quan niệm mới mẻ về văn học dân gian đương đại

Cuốn Văn học dân gian Việt Nam sau 1986 của tác giả Trần Thị Trâm vừa ra đời (NXB Văn học, 2022) là ...

Văn chương trong hội họa và âm nhạc

Tôi lại nhớ hồi là học sinh cấp III, thầy giáo dạy văn của tôi nói rằng: “… Bẩm sinh, trong mỗi con ...

Trong dòng chảy thi ca

Đã tròn 80 năm kể từ khi Đề cương về Văn hóa Việt Nam ra đời (1943 -2023), cho đến nay, giá trị và t ...

Yếu tổ thẩm mĩ nhìn từ tiểu thuyết “trẻ”

Trước sự xuất hiện ồ ạt các phương tiện truyền thông, sự đa dạng thể loại văn học, kể cả sự xâm nhập ...

Phan Thị Thanh Nhàn và những vần thơ đi cùng năm tháng

Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn thuộc thế hệ những nhà thơ được trưởng thành trong cuộc kháng chiến chốn ...