QUÀ TẶNG TƯƠNG LAI

Cuộc thi truyện ngắn 2015-2017 của Báo Văn nghệ nhằm mục đích tìm kiếm những tài năng mới nhằm tôn tạo nền truyện ngắn dân tộc đã có bề dày truyền thống. Không ngẫu nhiên khi những người làm sách Truyện ngắn tinh tuyển 60 năm Báo Văn nghệ tự tin viết “Có thể khẳng định rằng, trong một phạm vi nhất định, những thành tựu về sáng tác, đặc biệt ở thể loại truyện ngắn trên Văn nghệ cũng chính là phản ánh sự phát triển và thành tựu của nền văn học nước ta trong hơn nửa thế kỷ qua”.

Nghệ thuật thơ và những thuộc tính sáng tạo bền vững

Từ nhiều thập kỷ nay, khi nghiên cứu nghệ thuật, người ta thường chú ý đến những cặp phạm trù chi ph ...

Giai đoạn thứ hai của văn học Việt Nam viết về chiến tranh

Đây là một đề tài lớn, xuyên suốt trong lịch sử văn học Việt Nam từ hàng ngàn năm nay. Trong phạm vi ...

Tài năng là điều tiên quyết để có tác phẩm hay *

Lâu nay vẫn xuất hiện đâu đó cụm từ : Văn học chưa có các tác phẩm ngang tầm với thời đại. Văn học n ...

Nguyên mẫu ngoài đời và nhân vật trong truyện

Một tổng hòa tài tình trong vô thức của sáng tạo đã xuất hiện. Nhà văn viết bằng toàn bộ vốn sống tr ...

Hình thức tiểu thuyết ngắn nhìn từ góc độ kinh tế và cơ học

Ngày nay rất khó nhìn thấy hình ảnh một người say mê đọc những bộ tiểu thuyết trường thiên như Chiến ...

Về phê bình văn học hôm nay

Chưa bao giờ như bây giờ, mỗi nhà sáng tác cũng có thể đồng thời là một nhà phê bình, qua cách họ vi ...

Sách cấm, sách bị rầy rà

Đó là những năm chín mươi của thế kỷ trước, công cuộc đổi mới khởi đầu từ Đại hội Đảng lần thứ 6 năm ...

NGHỆ THUẬT NGHỊCH DỊ HAY LÀ SỰ TÁI SINH CỦA TINH THẦN DÂN CHỦ VÀ CẢM THỨC NHÂN VĂN

Đây là công trình đầu tiên về nghệ thuật nghịch dị của tiểu thuyết ở Việt Nam, một đề tài hay và khó ...

Bạn đọc của nhà văn

Một cuốn sách của bạn đã được xuất bản. Việc đầu tiên được bạn thực hiện ngay là gửi cuốn sách ấy v ...

Nguyễn Thị Ngọc Tú với những sáng tác tiêu biểu về Hà Nội

Trong văn học hiện đại Việt Nam, khi nói tới các nhà văn nữ không thể không nói tới một cây bút nữ t ...

Một hướng làm mới trong thể loại Chân dung văn học

Trong mảng phê bình văn học, Nhà văn Nguyên An là người viết khá thành công với thể tài Chân dung vă ...

Ánh hồi quang từ quá khứ

Trong các nhà văn cao tuổi, người nhiệt liệt cổ vũ cho các sáng tác và sự xuất hiện của các nhà văn ...