Văn chương về Covid

Xưa nay, mục đích quan trọng của văn học phản ánh hiện thực cuộc sống, ghi lại những chuyển biến của lịch sử, văn hóa bằng những hình tượng nghệ thuật.

Xã hội đương thời trong tác phẩm tâm huyết nhất của Nhất Linh

Có thể nói, tham vọng về một cuốn tiểu thuyết đào sâu vào đời sống xã hội đạt đến độ phức tạp và nhi ...

Nội lực văn chương từ tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh

...Thật bất ngờ, trong đau thương, văn chương thành phố bừng lên sức sống diệu kỳ. Hàng trăm sáng tá ...

Viết lịch sử, trường hợp Đinh Phương

Giải thưởng Tác giả trẻ Hội Nhà văn Việt Nam là giải thưởng thường niên nằm trong hệ thống giải thưở ...

Văn hóa và văn nghệ trong tiến trình giao lưu, hội nhập quốc tế

Từ năm 1827, trước những biến chuyển sâu sắc của thế giới, với con mắt tinh tường, đại thi hào, nhà ...

Từ “văn mẫu”, nghĩ về các loại “hình mẫu”

Gần đây, sau tuyên bố của Bộ Giáo dục & Đào tạo về “xóa bỏ văn mẫu” trong nhà trường, xã hội lại rộ ...

Văn học Việt Nam 2021: Sự trở lại của các tác phẩm kinh điển

Dịch bệnh và giãn cách khiến cho hoạt động xuất bản chịu nhiều ảnh hưởng. Văn học năm 2021 cũng chìm ...

“Giải thưởng tác giả trẻ năm nay sẽ để lại dấu ấn”

Tôi tin giải thưởng cho các tác giả trẻ năm nay sẽ để lại dấu ấn vì sự đợi chờ những người trẻ không ...

Xuân Hương và cái hồng nhan

Bất chấp sự mơ hồ, không chắc chắn về tiểu sử, về đời tư của nữ sĩ họ Hồ, bất chấp về những bài thơ ...

TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII VÀO ĐỜI SỐNG VĂN HỌC: Để có nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật.

35 năm qua, đất nước đã có nhiều đổi mới toàn diện, đạt được những thành tựu mang tính lịch sử. Từ m ...

Sức khai phóng của những vần thơ ghi chép

Có thể nói những bài thơ có một cái tên chung là “Ghi chép” với các định lượng về thời gian như: đầu ...

Dịch thuật và giới thiệu văn học Việt Nam - Một ví dụ tại Hoa Kỳ

Nhìn lại quá trình hội nhập với nền văn chương thế giới, văn học Việt Nam được dịch và “xuất khẩu” r ...

Khát vọng và cảm hứng sáng tạo của văn nghệ sĩ

Tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ...