December 6, 2023, 6:26 pm

Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương

Tối 5/9/2023, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lẵng hoa chúc mừng. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đến dự cùng với lãnh đạo một số ban, bộ, ngành; lãnh đạo một số tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các Hội chuyên ngành văn học, nghệ thuật Trung ương, Hội Văn học, nghệ thuật địa phương và đông đảo giới văn nghệ sĩ, trí thức, các nhà lý luận phê bình văn học nghệ thuật…

Trong bài diễn văn tại buổi lễ, PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của Hội đồng. Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) đã ban hành Quyết định số 81-QĐ/TW, ngày 10/9/2003 về việc thành lập Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương. Đây là quyết định kịp thời, đúng đắn thể hiện sự nhạy bén, chủ động và sáng suốt của Đảng đối với lĩnh vực văn học, nghệ thuật được Đảng ta khẳng định là “bộ phận rất quan trọng và đặc biệt tinh tế của văn hóa”.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đọc diễn văn tại buổi lễ

Trải qua 20 năm xây dựng, trưởng thành với gần 5 nhiệm kỳ hoạt động. Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ là “cơ quan tư vấn cho Đảng và Nhà nước về công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật”, nắm bắt, nghiên cứu, đánh giá tình hình lý luận, phê bình, sáng tác, xuất bản, quảng bá văn học, nghệ thuật; tổng kết thực tiễn, tham gia xây dựng, bổ sung và hoàn thiện quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn học, nghệ thuật. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ; xét tặng thưởng và hỗ trợ những tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật chất lượng cao. Phát hiện, biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; đấu tranh chống quan điểm sai trái, lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết, định hướng cho đội ngũ sáng tác, quảng bá và tiếp nhận giá trị văn học, nghệ thuật. Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế trên lĩnh vực nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và biểu dương nỗ lực, sáng tạo và thành tích mà Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã đạt được trong 20 năm qua. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị Hội đồng huy động tối đa kinh nghiệm, trí tuệ, tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo và ủy viên Hội đồng, rộng ra là các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trong cả nước; nâng cao năng lực phát hiện, dự báo, tổ chức nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn một cách khoa học và có tính hệ thống, lý giải thấu đáo và thuyết phục những vấn đề lớn đang đặt ra trong đời sống văn hóa, văn nghệ nước nhà.

Các đại biểu bấm nút khai trương Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật điện tử

Cũng trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương và Ban Biên tập Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật chính thức khai trương Tạp chí điện tử với tên miền https://lyluanphebinh.vn.

Việt Thắng


Có thể bạn quan tâm