June 16, 2024, 5:43 am

Hướng tới Hội nghị Viết văn Trẻ toàn quốc lần thứ X

Chúng ta viết để làm gì?

...Tôi luôn nghĩ, trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta viết trước hết là để cho chính bản thân chúng ...

Người viết trẻ hôm nay và câu hỏi vì sao chúng ta viết ?

Cái dễ có thể thấy ngay được bởi người ta có thể nói về trải nghiệm của bản thân mình khi được hỏi t ...

Một câu hỏi khó

Khi nhận được thư mời tham dự hội nghị Những người viết văn trẻ và đọc đến chủ đề của Hội nghị tôi v ...

Vì sao chúng ta viết? – Chúng ta viết để làm gì?

​“Vì sao chúng ta viết?” thật sự là một vấn đề vừa mang tính cá nhân, song cũng hết sức phổ quát. Bở ...

Về một người viết văn trẻ

Tôi sinh ra giữa vũ trụ Mường. Lần đầu tham dự Hội nghị Những người viết văn Trẻ lần thứ V ở Hà Nội, ...

Bây giờ hoặc bao giờ - những tác phẩm lớn, những đỉnh cao văn chương Việt thế kỷ XXI?

Có thể khẳng định: hành trình của văn chương là một cuộc đi tìm cái Chân, cái Thiện trên cơ sở cái Đ ...

Đoàn nhà văn trẻ đi thăm trường Hy Vọng

Trong khuôn khổ Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X, đoàn các nhà văn, các cây bút ...

CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ NHỮNG NGƯỜI VIẾT VĂN TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ X : Người viết trẻ gánh trách nhiệm kép trên vai

Là người cầm bút lớn lên sau chiến tranh, tôi cảm nhận sâu sắc sự giàu có từ tầng tầng lớp lớp trầm ...

KHAI MẠC HỘI NGHỊ NHỮNG NGƯỜI VIẾT VĂN TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ X: Tương lai của nền Văn học Việt Nam phụ thuộc vào sự dấn thân của các nhà văn trẻ

Sáng ngày 18/6/2022, tại Hội trường của khách sạn Mường Thanh,thành phố biển Đà Nẵng đã diễn ra lễ k ...

Hành trình lên “Những ngọn núi ngân vang”

Bạn đọc Việt Nam và thế giới đã biết đến nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai, tác giả của 11 đầu sách sáng t ...

Danh sách đại biểu tham dự "Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X"

Từ đề cử của các Hội Văn học nghệ thuật, Chi hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn các tỉnh thành, ...

Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra tại Đà Nẵng trong hai ngày 18 và 19.6

Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra tại Đà Nẵng trong hai ngày 18 và 19 ...