November 29, 2023, 12:26 am

Hội thảo khoa học: 80 năm “ Nhật ký trong tù”- Những giá trị bền vững, sức lan tỏa sâu rộng

 

Triển khai chương trình hoạt động toàn khóa và kế hoạch công tác năm 2023, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học 80 năm “Nhật ký trong tù” - Những giá trị bền vững, sức lan tỏa sâu rộng. Hội thảo diễn ra chiều 18/8 tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 100 đại biểu.

 

Hội thảo diễn ra chiều 18/8 tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 100 đại biểu.

 

Chủ trì hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; PGS,TS, Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; PGS, TS Trần Khánh Thành, Phó  Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương

Ngục trung nhật ký- tập thơ chữ Hán, Hồ Chí Minh viết xong vào tháng 9 năm 1943 sau ngót 14 tháng bị giam cầm trong nhà lao ở Quảng Tây ( Trung Quốc).  Đó là tác phẩm có một số phận đặc biệt. Cùng với số phận là một giá trị  đặc biệt. Tháng 10 năm 2022, "Nhật ký trong tù" trở thành bảo vật quốc gia.

Đến nay, "Nhật ký trong tù" đã được dịch ra gần 40 thứ tiếng với gần 50 bản dịch khác nhau

Theo đó, hội thảo đã có 29 tham luận của các nhà khoa học, giới nghiên cứu lý luận phê bình nhằm làm sáng tỏ hơn nữa những vấn đề cơ bản như:

- Quá trình chuyển ngữ Ngục trung nhật ký từ Hán ngữ sang Việt ngữ và từ Việt ngữ sang ngôn ngữ các dân tộc khác trên thế giới

- Những giá trị tư tưởng, văn hóa, tầm cao trí tuệ, nghị lực phi thường của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện qua Nhật ký trong tù

- Giá trị nhân văn cao cả, vẻ đẹp tâm hồn, niềm lạc quan cách mạng của người chiến sĩ cộng sản Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh lao tù khổ ải

- Những giá trị nghệ thuật to lớn của tập thơ Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Việc dạy và học tác phẩm Nhật ký trong tù trong nhà trường hiện nau

- Hành trình lan tỏa sâu rộng của Nhật ký trong tù đối với giới nghiên cứu cũng như bạn đọc trong nước và thế giới

- Phát huy những giá trị của Nhật ký trong tù, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trước đó, để phục vụ cho hội thảo Thường trực hội đồng đã lên kế hoạch và tiến hành mời các cơ quan, đơn vị khối văn hóa, văn nghệ, các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà lý luận, phê bình văn học nghệ thuật cả ở ba miền, Bắc, Trung, Nam, viết và gửi tham luận cho BTC.

Tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã một lần nữa khẳng định, tư tưởng, giá trị của tập thơ Nhật ký trong tù và sức sống của tập thơ, mong muốn các nhà khoa học, nghiên cứu tiếp tục lan tỏa giá trị to lớn của tập thơ. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, phong phú hơn nữa giá trị của tập thơ cho các thế hệ trẻ. 

Được biết, sau hội thảo, Hội đồng sẽ tổ chức biên soạn các tham luận, in kỷ yếu, trở thành tài liệu tham khảo có giá trị cho các cơ quan và người làm công tác quản lý, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ, các trường đại học, các viện nghiên cứu, các nhà nghiên cứu lý luận phê bình văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ trong cả nước.

PV


Có thể bạn quan tâm