November 30, 2023, 9:42 pm

Hội diễn “Đàn, Hát dân ca 3 miền năm 2023”

Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Nghệ An tổ chức Khai mạc Hội diễn Đàn, Hát dân ca 3 miền toàn quốc.

Đây là hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá những giá trị tinh hoa các di sản văn hóa phi vật thể qua những làn điệu dân ca, nhạc cụ dân tộc truyền thống của các vùng miền gắn với đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân

Theo đó, Hội diễn Đàn, Hát dân ca 3 miền năm nay quy tụ khoảng 1.000 nghệ sĩ đến từ 29 đoàn nghệ thuật quần chúng thuộc Trung tâm Văn hóa; Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật; Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh; Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Triển lãm các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Được biết, tham dụ hội diễn năm nay, mỗi đơn vị sẽ biểu diễn tối thiểu 5 tiết mục trong thời gian tối đa 35 phút, tập trung vào chủ đề: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, tình cảm gia đình, truyền thống đoàn kết gắn bó giữa cộng đồng các dân tộc; phản ánh những thành tựu trong lao động sản xuất của quê hương, đất nước trên con đường phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

BTC cho biết, việc lựa chọn Nghệ An là nơi diễn ra hội diễn chính vì nơi đây là vùng đất có lịch sử văn hóa lâu đời và truyền thống đấu tranh cách mạng với nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Nghệ An cũng là quê hương của dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận năm 2014. Đây cũng là cơ hội để các nghệ sĩ diễn viên 3 miền được gặp gỡ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, từ đó sẽ phát hiện thêm các tài năng nghệ thuật mới. 

Hội diễn sẽ kéo dài đến ngày 5/8/2023

VK


Có thể bạn quan tâm