February 5, 2023, 4:39 am

Góc nhìn- Tiếng nói nhà văn

Vấn đề cũ, nhưng phải có cách nhìn mới

“Bạo lực học đường” là một thuật ngữ mới, còn bạo lực học đường đã tồn tại từ rất lâu rồi; Có thể nh ...

Việt Nam, là như vậy

Trận chiến đấu đêm 26-12 diễn ra hơn một giờ, lực lượng phòng không ba thứ quân của Hà Nội, Hải Phòn ...

Hào hùng và đau thương. Và…

Năm nay kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, trận đánh có tính chất quyết ...

Hãy để “chính danh” tồn tại…

Anh Nguyễn Tuấn Khoa, con trai nhà thơ Thâm Tâm thông báo cho tôi: Nhà thơ Thâm Tâm được đặt tên cho ...

Một chút buồn vì việc tặng hoa…

Tặng hoa cho ai đó để thể hiện tình cảm, sự biết ơn hoặc sự kính trọng của mình đối với người ấy thư ...

“Văn hóa từ chức” - Bao giờ?

Từ điển tiếng Việt có nhiều từ liên quan đến chuyện từ bỏ chức vụ, chức danh của cán bộ, công chức, ...

Ngôn ngữ dân tộc thiểu số trong sự bình đẳng và đa dạng của văn hóa Việt Nam

Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho biết, dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ 85,3%. Tỷ lệ 14,7% ...

Lại nói về niềm tin

Tôi cũng từng có đoạn đời là học trò mài quần trên ghế nhà trường phổ thông như bất cứ ai. Thậm chí, ...

Những người “thích” chi tiền - đáng trách hay đáng giận?...

Những người “thích” chi tiền mà chúng tôi đề cập trong bài viết này, thường bị nhiều phương tiện tru ...

Bỏ “văn mẫu”, vẫn còn nhiều quan ngại…

Sau nhiều năm kiên trì “đấu tranh”, hiện nay “văn mẫu” đã chính thức bị loại khỏi nhà trường phổ thô ...

Để từ chức không còn là “của hiếm”(!)

Đầu tháng 9/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành thông báo Kết luận số 20-TB/TW về chủ trươn ...

Trong lũ lụt, nghĩ về “quy hoạch”

Những ngày này, các địa phương ở miền Trung như Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị… đang tích cực kh ...