February 29, 2024, 5:30 am

Chuẩn bị tổ chức 3 hoạt động quan trọng của Hội đồng Lí luận phê bình Văn học nghệ thuật T.Ư

 

Triển khai chương trình hoạt động toàn khóa và kế hoạch công tác năm 2023, ngày 4/12, Hội đồng Lí luận phê bình VH - NT TƯ, đã tổ  chức họp báo thông tin về  Lễ trao Tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2022, Hội thảo khoa học toàn quốc Lý luận phê bình Văn học, nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất, đổi mới, phát triển; Thực trạng và những định hướng cho những năm tiếp theo và Kỳ họp thứ 4 ( nhiệm kỳ 2021-2026) của Hội đồng.

Buổi họp báo do TS Tôn Phương Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình VHNT chủ trì.

Toàn cảnh họp báo

Cụ thể, về Lễ tặng thưởng được diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 6/12/2023 tại Nhà hát Tuổi trẻ ( 11 Ngô Thì Nhậm- Hà Nội). Tặng thưởng được trao cho  19 tác phẩm. Trong đó mức A: 1 tác phẩm (sách); Mức B: 4 tác phẩm ( 3 sách, 1 chương trình): mức C: 10 tác phẩm ( 8 sách, 2 bài/cụm bài viết) và mức Khuyến khích 4 tác phẩm ( 3 sách, 1 chương trình). Trong số 19 tác phẩm được nhận tặng thưởng có 15 tác phẩm thuộc về cá nhân và 4 tác phẩm thuộc nhóm tác giả. Ngoài ra, 11 cơ quan, đơn vị ( Nhà xuất bản, cơ quan báo chí) cũng được nhận tặng thưởng về thành tích đóng góp cho sự phát triển của lý luận, phê bình VHNT

Trước đó, Hội đồng đã nhận được 87 tác phẩm gồm 35 cuốn sách, 2 chương trình truyền hình và 50 bài viết gửi về xét tặng thưởng.

Sau lễ trao giải, Hội đồng sẽ tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc Lý luận phê bình VHNT Việt Nam sau 50 năm đất nước hòa bình, thống nhất, đổi mới, phát triển: Thực trạng và định hướng cho những năm tiếp theo. Với chủ đề trên, Hội thảo hướng tới mục tiêu khảo sát, phân tích, đánh giá, làm rõ những vấn đề cơ bản như:

- Đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tiến trình xây dựng, phát triển lý luận phê bình văn nghệ nước ta 50 năm sau ngày đất nước thống nhất
- Quá trình giao lưu, tiếp biến lý luận văn nghệ nước ngoài và những vấn đề đặt ra trong quá trình giao lưu, tiếp nhận đã và cần được giải quyết
- Quá trình kế thừa và cách tân lý luận văn nghệ của dân tộc trong tiến trình xây dựng lý luận văn nghệ Việt Nam sau 50 năm ngày đất nước thống nhất
- Thành tựu và hạn chế của lý luận phê bình văn nghệ Việt Nam 50 năm sau 50 năm ngày đất nước thống nhất ( thực trạng chung, thực trạng của từng loại hình nghệ thuật, của từng lĩnh vực và khu vực)
- Đề xuất đinh hướng và giải pháp cụ thể trong xây dựng, phát triển lí luận, phê bình văn nghệ trong thời kỳ tới, góp phần xây dựng nền văn nghệ mới tiên tiến, giàu tính dân tộc, dân chủ, nhân văn.
Tại họp báo, BTC cho biết, đến thời điểm hiện tại đã nhận được 100 tham luận của các nhà lý luận phê bình VHNT công tác ở các cơ quan trung ương, các trường đại học, viện nghiên cứu, các nhà lãnh đạo, quản lý văn hóa, văn nghệ, các văn nghệ sĩ và các hội VHNT trung ương và địa phương . Đánh giá sơ lược cho thấy các tham luận có nhiều cách tiếp cận, đánh giá và thể hiện khác nhau ( từ góc độ sáng tác, nghiên cứu, giảng dạy hoặc xuất phát từ thực tiễn vận động của văn học, nghệ thuật…

Cuối cùng là những nội dung của Kỳ họp thứ 4 ( nhiệm kỳ 2021-2026)

Tại kỳ họp thứ tư này, Hội đồng sẽ tập trung thảo luận, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023; cho ý kiến về các nhiệm vụ của Hội đồng dự kiến triển khai trong năm 2024. Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: xây dựng, đề xuất và thực hiện Chương trình tổng kết lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất, nghiên cứu tổng kết thực tiễn văn học, nghệ thuật thời kỳ đổi mới và hội nhập; thực hiện Chương trình xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam (giai đoạn 2); xây dựng Chương trình dịch thuật, chương trình biên tập, xuất bản các công trình trọng điểm quốc gia về văn học, nghệ thuật nhằm giới thiệu các công trình lý thuyết văn học, nghệ thuật và mỹ học quan trọng của thế giới, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật; đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả các công việc thường niên của Hội đồng; xây dựng kế hoạch để chủ động tham gia cùng Ban Tuyên giáo Trung ương tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật Việt Nam, 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”

Song song với 3  nội dung nói trên, TS Tôn Phương Lan cũng thông tin nhanh về hoạt động của Hội đồng lý luận phê bình VHNT trong năm 2022. Đồng thời cũng đưa ra những nhận xét sơ bộ về tỷ lệ các tác phẩm dự xét tặng gải thưởng, số lượng đoạt giải phân bổ tại các Hội chuyên ngành…

Trước ý kiến các tác phẩm đoạt giải về báo chí (2/50 bài viết) là rất ít, có thể tách tặng thưởng thành hai mảng bài viết cho báo chí và tác phẩm lý luận được không? TS Tôn Phương Lan cho biết, về nội dung trên Hội đồng sơ khảo và chung khảo cũng đã đặt ra trong quá trình chấm giải, thậm chí là tranh luận khá gay gắt để đi đến thống nhất là chọn xét giải theo tiêu chí của từng hạng mục cụ thể. Do đó, những tác phẩm được tặng thưởng đều được đánh giá cao.

PV


Có thể bạn quan tâm