February 29, 2024, 5:14 am

"Mổ xẻ" những vấn đề trong sáng tác văn học trẻ hiện nay

 

Hội thảo “Nâng cao chất lượng sáng tác văn học trẻ” do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Ban Nhà văn trẻ (Hội Nhà văn Việt Nam) tổ chức.

Hội thảo diễn ra ngày 28/11/2023

Theo đó, đây là diễn đàn để các nhà văn, nhà khoa học, nhà nghiên cứu làm rõ một số vấn đề về nâng cao năng lực sáng tác trẻ; đề xuất những giải pháp, nâng cao vai trò của các cơ quan nhà nước, các hội chuyên ngành về văn học trong việc tạo sự phát triển văn học trẻ.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thống nhất, để nâng cao chất lượng sáng tác văn học trẻ, cần chú trọng vấn đề đào tạo ở trong nước và đặc biệt là ở nước ngoài; tổ chức các cuộc thi văn học một cách minh bạch, ghi nhận, cổ vũ người trẻ; có chính sách hỗ trợ các cây bút trẻ xuất bản tác phẩm; tạo sự quan tâm, trân trọng của toàn xã hội với văn chương…Đồng thời, cần có sự trợ lực của nhiều giới, nhiều ngành. Nhà nước cần có kế hoạch đặt hàng nhà văn trẻ, nhất là những đề tài thời sự, đồng thời, có chiến lược quảng bá tác phẩm văn học trẻ trong nước và ra thế giới… Bên cạnh đó, cần đề ra các bộ tiêu chí cụ thể về đề tài, thể loại, dung lượng, đối tượng… dựa vào yêu cầu của nền văn học nước nhà và ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực này để định hướng sáng tác cho những người trẻ viết đạt được thành công. Hoạt động hỗ trợ sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật chất lượng cao của Nhà nước cần có tỉ lệ nhất định dành cho tác giả trẻ để nhiều người viết mới có động lực cầm bút và theo đuổi văn chương lâu dài…

MN


Có thể bạn quan tâm