February 5, 2023, 4:31 am

Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất về những khả năng đặc biệt của con người.

 

Nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, vào ngày 9 và 10.12 tại Nhà khách Văn phòng Chính phủ với sự tham gia của các đại biểu, những nhà nghiên cứu và ứng dụng về khả năng đặc biệt của con người. Viện NCUDTNCN đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất về những khả năng đặc biệt của con người.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

Hội thảo nhằm trao đổi các nhận thức khoa học về tiềm năng con người và những khả năng đặc biệt của con người trên cơ sở những thành tựu đã đạt được trên thế giới những năm gần đây trong khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ, khoa học xã hội. Trao đổi, đánh giá các kết quả đạt được trong NCUDTNCN tại Việt Nam cũng như trên thế giới những năm gần đây. Qua đó mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu giữa các nhà nghiên cứu Việt Nam và các nước khác về các vấn đề cùng quan tâm để hướng tới nghiên cứu , ứng dụng tốt hơn các vấn đề do cuộc sống và xã hội đã và đang đặt ra.

Hơn 30 báo cáo, tham luận từ các tác giả trên thế giới cho thấy nhận thức, quan điểm và kết quả nghiên cứu về khả năng đặc biệt của con người trên các lĩnh vực phân tích, chứng minh, trình diễn cùng các tham luận mới mẻ của một số học giả thế giới như: Neale Donal Walsch một học giả nổi tiếng vào bạc.nhất của Mỹ về khoa học tâm linh và những khả năng đặc biệt của con người; Tiến sĩ Pim van Lommet, nhà nghiên cứu hàng đầu về khoa học cận tử của Hà Lan ; Tiến sĩ Nicole Charles, Giám đốc điều hành Edgar Cayce' A.R.E ( Mỹ) với bài tham luận về Edgar Cayce' A.R.E nhiều năm nghiên cứu; Giáo sư Peter van der Veer của Đại học Utrecht Hà Lan và là Giám đốc Viện Max Planck Nghiên cứu về Tôn giáo và Đa dạng Dân tộc ở Gõttingen ( Đức); Tiến sĩ B.Sivaramappa, M.Se.Yoga, Phó chủ tịch và Giám đốc điều hành Học viện Khoa học Tâm thức Kim tự tháp, Bengaluri ( Ấn Độ).

Phía Việt Nam cũng có nhiều tham luận trên các lĩnh vực liên quan đến tín ngưỡng Việt, vật lý lượng tử, áp dụng não bộ toàn ảnh trong nghiên cứu khoa học tâm linh, chữa lành...đến các khả năng đặc biệt của con người sẽ được trình diễn như: "Con mắt thứ 3" của nhà nghiên cứu Hoàng Thị Thiêm, Khả năng điều chỉnh huyết áp bằng 0 của Giáo sư, Viện sĩ, Võ sư Lương Ngọc Huỳnh , Khả năng về " Tâm thức đa song hành " của họa sĩ Đoàn Việt Tiến . Hội thảo đánh giá đây là ngày hội lớn của những con người có khả năng đặc biệt , người nghiên cứu văn hóa và khoa học tâm linh; là cuộc gặp gỡ, hội nhập toàn cầu trong trao đổi thông tin, học thuật, ứng dụng các vấn đề tâm linh không kết thúc; là sự tích hợp thông tin khái quát và lan tỏa nhất trong các nghiên cứu tâm linh và xã hội; là các giao dịch ứng dụng các thuyết tâm linh cấp quốc tế, bởi các nhận thức và hội nhập tri thức thành công đã hoặc chưa công bố vẫn là các nghi ngờ cho cả khoa học biện chứng, thậm chí các tôn giáo và tín ngưỡng vẫn im lặng và hư không, được ma sát trực diện với người có khả năng đặc biệt nhằm cảm thông và mở rộng cánh cửa tâm linh, thay đổi nhìn nhận, chống lại mê tín dị đoan, coi thường kẻ buôn thần bán thánh.

Hy vọng hội thảo sẽ hội tụ một công bố chung quốc tế được tổ chức hàng năm với vai trò liên kết của các Viện, các tổ chức quốc tế trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học về tám linh và xã hội sẽ bắt tay và cùng chia sẻ các tri thức về khả năng đặc biệt của con người trong vai trò hội nhập và ứng dụng thiết thực nhất. Đồng thời cũng giúp cho Việt Nam và cộng đồng " kháng lại" các lĩnh vực lợi dụng tám linh , gây ra các ảnh hưởng xấu xã hội.

Lê Anh Dũng


Có thể bạn quan tâm