February 5, 2023, 5:21 am

Mời độc giả đón đọc báo Văn nghệ số 50

 

Báo Văn nghệ số 50 ra ngày 10/12/2022 có các nội dung sau:

* Sáng tác: 

- Truyện ngắn dự thi: Hồn rừng của Đinh Thành Trung; Miền xa ngái của Phạm Xuân Hùng

- Thơ: Bùi Sim Sim; Lê Hưng Tiến; Hà Phạm Phú; Phan Hoàng; 

* Tiếng nói nhà văn: Ngôn ngữ dân tộc thiểu số trong sự bình đẳng và đa dạng của văn hóa Việt Nam  của Nhà thơ Phạm Vân Anh 

* Vấn đề hôm nay:  Ứng xử với lễ hội “ngoại lai” của Nguyễn Văn Dững; Xung lực mới cho Hệ giá trị Việt Nam của Nhật Hà

* Sự kiện bình luận: Linh hoạt trong xét tặng các Giải thưởng về Văn học, nghệ thuật của Hà An

* Đời sống văn nghệ:  Nhật Lệ trong tôi của Tuyên Hóa

* Nhà văn với cuộc sống: Trăn trở giữa sự đời…của Trung Trung Đỉnh

* Nhà văn và tác phẩm: Nhà văn đi ngược chuyến tàu của Thu Trân; Chợt gặp “Hùng Tây Nguyên của Mai Nam Thắng

VĨNH BIỆT NHÀ VĂN, PGS-TS TRẦN HỮU TÁ : Xin tiễn biệt thầy!  của Nguyễn Hồng Lam

*Văn học trăm miền:  Gồm các bài viết: Đất Thép của Nguyễn Ngọc Chiến. Trang thơ của  tác giả:  Nguyễn Hữu Qúy;  Ký ức không ngủ quên Truyện ngắn của Văn Xương

* Sách mới: Tự ngẫm cũng là cách giải bày… của Hoàng Vũ Thuật; Thơ là người  của Đặng Huy Giang

Nghệ thuật: Nghệ thuật sắp đặt - câu chuyện từ một phòng tranh mới  của Ngân Giang

*Họa sĩ minh họa:  Lê Trí Dũng


Có thể bạn quan tâm