December 6, 2023, 6:26 pm

Đổi mới, nâng cao hiệu quả của liên kết xuất bản

Hội thảo "Đổi mới, nâng cao hiệu quả của liên kết xuất" được Cục Xuất bản tổ chức ngày 26-9, tại Hà Nội. Hội thảo đã khẳng định, hoạt động liên kết xuất bản là một chủ trương đúng đã và đang đem lại diện mạo mới cho xuất bản.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, hoạt động liên kết xuất bản còn tồn tại không ít bất cập. Cụ thể, một số doanh nghiệp phát hành xuất bản phẩm không chấp hành nghiêm quy định pháp luật và thỏa thuận với NXB về liên kết như: tự in tăng số lượng, không nộp lưu chiểu, thậm chí thay đổi nội dung bản thảo, vi phạm pháp luật về xuất bản và bị xử lý… Vấn đề phí quản lý trong liên kết giữa NXB và đơn vị liên kết còn nhiều bất cập; mặt bằng phí quản lý chưa phù hợp; bài toán kinh tế liên kết chưa rõ ràng... dẫn đến một số trách nhiệm của NXB trong việc hỗ trợ đơn vị liên kết còn hạn chế. Nhiều đơn vị sau khi biên tập, cấp phép hầu như không còn quan tâm đời sống của cuốn sách; không đầu tư tạo giá trị gia tăng từ thương hiệu nhà xuất bản.

Tại hội thảo, các tham luận đã chỉ ra nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn chế liên kết cả nguyên nhân chủ quan, khách quan, trong đó có những nguyên nhân sâu xa từ những bất cập về cơ chế, chính sách; chuyển dịch chậm, không bắt nhịp được với cơ chế thị trường của các nhà xuất bản; hạn chế về trình độ, nghiệp vụ của cả lãnh đạo và biên tập viên nhà xuất bản và còn cả tư duy kinh doanh thiếu tầm nhìn, thậm chí là “chụp giật” của một bộ phận đơn vị tham gia liên kết.

Từ những nguyên nhân trên, hội thảo cũng nhận được nhiều đề xuất tháo gỡ những bất cập trong liên kết xuất bản như quy định đầy đủ hơn trách nhiệm của các đơn vị liên kết, xây dựng quy trình liên kết xuất bản cũng như có các hình thức xử lý nghiêm khắc với các sai phạm trong liên kết...

Đại diện lãnh đạo Cục Xuất bản cho biết, ngay sau cuộc hội thảo, có thể chưa giải quyết được căn cơ của các vấn đề nhưng đây sẽ là cơ sở quan trọng để tìm ra các giải pháp để thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hóa, giữ vững và khẳng định liên kết xuất bản vẫn là một trong những động lực cho sự phát triển của xuất bản hôm nay và trong thời gian tới.

MN


Có thể bạn quan tâm