October 4, 2023, 3:20 am

Diễn đàn lý luận & phê bình

Cảm hứng và khát vọng*

Trong lời tác giả, nhà thơ Nhất Phương thổ lộ: “bình thường tôi không thích người có tham vọng, chỉ ...

Nhà phê bình bản lĩnh và cá tính

Trước năm 1945, thi sỹ Nguyễn Vỹ và phê bình gia Trương Tửu (1913-2023) là hai người bạn đặc biệt th ...

Tĩnh vật - Thơ*

Để nhận diện chất thơ (rộng hơn là tạng thơ, phong cách trữ tình…) của một bài, một tập, một tác giả ...

Hội thảo khoa học: 80 năm “ Nhật ký trong tù”- Những giá trị bền vững, sức lan tỏa sâu rộng

Triển khai chương trình hoạt động toàn khóa và kế hoạch công tác năm 2023, Hội đồng Lý luận, phê bìn ...

Văn học Tây Nguyên sau 1975 - bản sắc dân tộc và tính hiện đại

Từ sau 1975 đến nay, văn học (viết về) Tây Nguyên đã mở rộng biên độ sáng tác. Bức tranh hiện thực đ ...

Một dòng chảy khác

Câu chuyện về một cá nhân, với những ứng xử và lựa chọn hết sức riêng tư, đã tạo ra một dòng chảy vă ...

Văn học mạng đang đánh mất giá trị tốt đẹp của văn chương

Sự xuất hiện của mạng Internet đã mở ra cánh cửa giúp những người viết trẻ sớm được độc giả đón nhận ...

Vài nét về phim truyện thời kì Đổi mới

Từ cuối những năm 80 của thế kỉ trước, hòa trong không khí đổi mới chung của dân tộc, điện ảnh cũng ...

“Lửa nhạt” và nghệ thuật đọc bằng xương sống của Nabokov

Đọc Nabokov là một cuộc lao động khổ sai như thể bạn là một người mò trai dưới đáy biển hay một công ...

Những đoản khúc thơ*

Điều làm cho người đọc thích thơ Nguyên Hùng, trước hết có lẽ là do cách diễn đạt ngắn, kết thúc một ...

Người lữ hành văn chương

Cầm cuốn Giọt nước thấm giữa những thời đại thi ca (1) của Khuất Bình Nguyên trên tay, theo thói que ...

Văn học dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên: Chờ đợi những tác giả trẻ

“Ngoại trừ những tác phẩm viết về kháng chiến cách mạng, còn hiện nay, khu vực Tây Nguyên đã có nhữn ...