Khi nhà văn dám dấn thân và nhà phê bình dám viết

Nghiên cứu phê bình truyện kể không chỉ lý giải những chủ ý tự sự của nhà văn mà thông qua đó, người ...

Họ đang sống và nghĩ như thế nào?

Họ là những nhà văn, nhà thơ, những người luôn có khả năng chống lại sự tẻ nhạt của đời sống bằng ch ...

Đi tìm vẻ đẹp mong manh và bất tận của văn học Nhật Bản

Dịch giả Lam Anh vốn được biết đến là một dịch giả văn học Nhật Bản uy tín với những dịch phẩm đã đư ...

Lê Quang Trang và những trang viết về lý luận phê bình

Sau khi học xong khoa Văn đại học Tổng hợp Hà Nội và dự một lớp viết văn do nhà văn Nguyên Hồng làm ...

Hồ Chí Minh và dự cảm hậu hiện đại

Nhiều cuộc cách mạng nghệ thuật bắt đầu một cách tình cờ, không phải bởi các lý thuyết gia được trọn ...

Số đỏ - Một bức tranh phong tục thuộc địa

Văn học Việt Nam từ chữ Hán thời kỳ đầu cho đến chữ Nôm, rồi văn học tiếng Việt hay còn gọi là chữ q ...

Đọc thơ Mai Thìn nghe "Tiếng chim về cũ" ( tiếp theo và hết)

Với một quan niệm nghệ thuật sáng rõ như thế, hẳn nhiên Mai Thìn đã xác lập và qui chiếu cho mình nh ...

Đọc thơ Mai Thìn nghe "Tiếng chim về cũ"

Không kể những tập thơ in chung, những tập nghiên cứu văn hóa dân gian, tản văn và bút ký, đến nay, ...

Văn xuôi chính luận của Hồ Chí Minh từ năm 1946 đến năm 1969

Từ ngày toàn quốc kháng chiến chống Pháp (19/12/1946) đến khi vĩnh biệt chúng ta để về với “thế giới ...

“Truyện trẻ con”: Đẹp, Xấu và sự hữu hình, vô hình của những cơn mơ

Dữ dội tuôn trào từ muôn vạn phía; Truyện trẻ con của A.S. Byatt là một áng văn hùng vĩ trải suốt mộ ...

Thơ trên Facebook

Thế giới lướt rất nhanh trên mạng ảo là câu thơ viết lúc sinh thời của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo tron ...

Nghĩ về “con người bản thể” và hệ giá trị xã hội hiện nay

...Một trong những nguyên nhân quan trọng của tình trạng xuống cấp về đạo đức trong xã hội hiện nay ...