March 2, 2024, 9:50 pm

Dạy văn - Học văn

Đừng biến giờ dạy văn thành giáo điều, khô khan, cứng nhắc

Ở tỉnh Quảng Bình, giai đoạn những năm 1970-1980, mọi người truyền nhau câu “văn Cán, toán Trình”, n ...

Dạy văn không chỉ là truyền thụ kiến thức văn chương

Từ xưa đến nay, môn Văn vẫn luôn được xem là môn học chính, đóng vai trò quan trọng trong chương trì ...

Môn Ngữ Văn và sự phát triển năng lực người học

Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo của Đảng (tháng 9/2013) đã mở ra một thờ ...

Sự sáng tạo trong dạy và học Ngữ văn

Văn học đồng nghĩa với sự sáng tạo và đổi mới. Nhà văn khi viết xong một tác phẩm là hoàn thành công ...

Môn Ngữ văn có cần trong nhà trường không?

​Ngày 14/7/2019 Bộ Giáo dục đã thông báo kết quả kỳ thi THPT cho học sinh cả nước. Kết quả có 3.218 ...

Những “CÁI SAI” trong việc dạy và học môn Ngữ văn hiện nay

Đối với nền văn hóa của bất kỳ dân tộc nào trên thế giới văn chương nghệ thuật cũng chiếm một vị trí ...