Giảng dạy văn học với những yêu cầu mới của xã hội

Ngày 28/12/2019, tại Hà Nội, Khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học ...

Mỹ Thuật hoá tác phẩm Văn học - hiệu ứng tích cực trong dạy học bộ môn Ngữ Văn

​Vẽ tranh minh hoạ được xem là một phương tiện hỗ trợ cho quá trình tiếp nhận văn bản ở học sinh. Th ...

Rèn kỹ năng cảm thụ văn học, khó hay dễ?

Rèn luyện cảm thụ văn học là một vấn đề vừa rộng, vừa khó. Nên việc rèn luyện cảm thụ văn học cho họ ...

Đừng biến giờ dạy văn thành giáo điều, khô khan, cứng nhắc

Ở tỉnh Quảng Bình, giai đoạn những năm 1970-1980, mọi người truyền nhau câu “văn Cán, toán Trình”, n ...

Dạy văn không chỉ là truyền thụ kiến thức văn chương

Từ xưa đến nay, môn Văn vẫn luôn được xem là môn học chính, đóng vai trò quan trọng trong chương trì ...

Môn Ngữ Văn và sự phát triển năng lực người học

Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo của Đảng (tháng 9/2013) đã mở ra một thờ ...

Sự sáng tạo trong dạy và học Ngữ văn

Văn học đồng nghĩa với sự sáng tạo và đổi mới. Nhà văn khi viết xong một tác phẩm là hoàn thành công ...

Môn Ngữ văn có cần trong nhà trường không?

​Ngày 14/7/2019 Bộ Giáo dục đã thông báo kết quả kỳ thi THPT cho học sinh cả nước. Kết quả có 3.218 ...

Những “CÁI SAI” trong việc dạy và học môn Ngữ văn hiện nay

Đối với nền văn hóa của bất kỳ dân tộc nào trên thế giới văn chương nghệ thuật cũng chiếm một vị trí ...