December 9, 2022, 12:59 pm

CỔ VẬT KỂ CHUYỆN BIỂN ĐẢO (2)

Kỳ 2: Chuyện về những con tàu đắm ở vùng biển vũng tàu

Một trong những con tàu đắm ở vùng biển Vũng Tàu có thể kể về thú tiêu xài đồ ngoại, Tây Phương của các bậc Vua Chúa nước ta thông qua bộ sưu tập cổ vật được trục lên từ dưới đáy đại dương.

Bản đồ Phương Tây vẽ Đại Việt năm 1682 trong dịp các thuyền buôn Phương Tây đến nước ta giao thương.

Có thể bạn quan tâm