May 26, 2024, 12:56 am

Báo chí luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong công cuộc đổi mới, kiến thiết đất nước

 

Chiều 18/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Theo đó, báo cáo tại Hội nghị đã nêu lên những vấn đề cụ thể về tình hình hoạt động báo chí trong năm 2016; công tác chỉ đạo, quản lý báo chí; một số nhiệm vụ chủ yếu trong hoạt động báo chí và công tác báo chí năm 2017...

Năm 2016, cơ bản báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế-xã hội trong nước và quốc tế, là diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân,  góp phần vào thành công tốt đẹp của Đại hội XII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tích cực tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XII vào cuộc sống; tuyên truyền đậm nét các Nghị quyết Hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; thông tin về các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng và Nhà nước; thông tin toàn diện về công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc; thông tin, phản ánh toàn diện, kịp thời về các sự kiện quan trọng, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước...

Bên cạnh đó, báo chí đã chủ động khai thác, tuyên truyền phản ánh đậm nét các giải pháp chỉ đạo, điều hành kinh tế-xã hội của Chính phủ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tích cực phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu công cuộc đổi mới; kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp, hướng đi thiết thực; đấu tranh kiên quyết với những hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực xã hội; tham gia giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của người dân

Nhiều cơ quan báo chí tiếp tục phát huy được tính năng động, tích cực trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, đấu tranh chống "diễn biến hòa bình," phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Cùng với những ưu điểm và thành tích là chủ đạo, hoạt động thông tin báo chí vẫn còn tồn tại những thiếu sót, khuyết điểm, tập trung ở các dạng sai phạm thông tin không đúng với tôn chỉ, mục đích, không đúng đối tượng phục vụ đã được quy định trong giấy phép; thông tin phiến diện, không cân bằng chưa được khắc phục triệt để; thông tin thiếu nhạy cảm về chính trị, không phù hợp với lợi ích của đất nước, của nhân dân, không phù hợp định hướng thông tin; thông tin sai sự thật, gây phương hại đến lợi ích quốc gia, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân vẫn chiếm tỷ lệ cao trong các hành vi vi phạm của báo chí...

Chính vì vậy, nhiệm vụ chủ yếu trong hoạt động báo chí và công tác báo chí năm 2017 đã được xác định là cơ quan chỉ đạo, định hướng, quản lý cần nỗ lực hơn nữa, phát huy kết quả năm 2016, nắm bắt kịp thời các vấn đề, sự kiện, diễn biến tình hình; kịp thời định hướng, chỉ đạo thông tin, tuyên truyền, nhất là vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm... để báo chí kiên định, đúng hướng, xứng đáng là lực lượng xung kích đi đầu trong công cuộc đổi mới và kiến thiết đất nước.

 

PV


Có thể bạn quan tâm